9 °C

Elektronik haberleşmede 'altyapı haritası' çıkarılacak

Türkiye'deki elektronik haberleşme altyapılarına ait bilgileri içeren veri tabanı oluşturulması amacıyla Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi Kurulması ihalesi yapılacak

Elektronik haberleşmede 'altyapı haritası' çıkarılacak

Türkiye'deki elektronik haberleşme altyapılarına ait bilgileri içeren veri tabanı oluşturulacak. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi (EHABS) Kurulması amacıyla 11 Haziran'da ihale yapılacak.  

İhale konusu iş kapsamında, Türkiye'nin elektronik haberleşme altyapılarına ait bilgileri içeren veri tabanını oluşturulacak, elektronik haberleşme alt yapılarının taşınmazlar üzerinden geçirilmesine ve tesis paylaşımına ilişkin süreçleri takip edilecek, yönetmeyi ve yürütmeyi sağlayacak uygulama yazılımı ve coğrafi bilgi sistemi oluşturulacak. 

Bunun yanı sıra elektronik haberleşme altyapı bilgileri tek merkezde toplanması, yönetilmesi, işlenmesi, analizi ve bunlara ilişkin süreçlerin oluşturulup yürütülmesi ile Bakanlığın bilişim sistemleri ve altyapıları ile entegrasyonunun sağlanması için gerekli donanım ve yazılım sistemini içeren coğrafi bilgi sisteminin kurulması sağlanacak. İdarenin koordinasyonuyla işletmeciler ve kurumlardan sağlanan mevcut veriler sisteme aktarılacak, yeni veri girişleri yapılacak, kurulan sistemin arızaları giderilecek, bakım, onarım ve idamesi yapılacak. 

Yeterlilik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olacak ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekliye verilecek. 

Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç 3 gün içinde bütün isteklilere bildirilecek. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren en az 10 gün sonra sözleşme imzalanabilecek.  

Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 240 takvim günü olacak. 

Sistem 7/24 esasına göre çalışacak 

E-Dönüşüm Türkiye Projesi Birlikte Çalışılabilirlik Esasları Rehberine uygun olarak hazırlanacak sistem, elektronik imza uygulamalarının altyapı standartlarına ve protokollerine uygun olacak. 

7 gün 24 saat hizmet esasına göre sorunsuz, kesintisiz ve hatasız çalışacak şekilde tasarlanacak EHABS'ın kesintisiz ve hatasız çalışması için gerekli tüm donanım, yazılım, lisans ve benzeri malzeme kalemleri ile garanti kapsamındaki teknik destek yüklenici tarafından sağlanacak. 

Yüklenici, EHABS'ta bulunan verilerin gizliliğini, güvenliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlayacak tedbirleri alacak. 

Web üzerinden kullanımı esnasında uygulama ve içerik dili Türkçe ve İngilizce olacak EHABS'a, 3 bin kullanıcıya sorunsuz ve yüksek performansla hizmet edebilecek şekilde yapılandırılacak. Bu kullanıcıların en fazla yüzde 30'u sisteme eş zamanlı olarak bağlanabilecek ve işlem yapabilecek.

Kaynak: AA

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.