25 °C

Emekliliğe hak kazanan çalışanlar dikkat!

Emekliliğe hak kazanan çalışanlar dikkat!

Ahmet Metin AYSOY - SGK Eski Başmüfettişi

İşçi işverene ait işyerinde 25 yıldan fazla süre ile çalışmış olmasına rağmen, iş sözleşmesi; ekonomik, yeniden yapılanma, personelin eğitim durumu, norm kadro oluşturulması gibi işletme, işyeri ve işin gereklerinden kaynaklanan nedenlerle ve emekliliğe hak kazandığı da belirtilerek feshedilmiştir.

İşçi bunun üzerine, feshin geçersizliği ve işe iade davası açmıştır.

Sonuç?

Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 15.03.2010  tarih ve E.2009/49821, K.2010/6751 sayılı Kararını okuyalım.

"Somut uyuşmazlıkta davacı işçinin davalıya ait işyerinde 25 yıldan fazla süre ile çalıştığı, iş sözleşmesinin ekonomik, yeniden yapılanma, personelin eğitim durumu, norm kadro oluşturulması gibi işletme, işyeri ve işin gereklerinden kaynaklanan nedenlerle emekliliğe hak kazandığı da belirtilerek feshedildiği, davalı işverenin aldığı işletmesel karar sonucu davacının istihdam fazlası olduğunu, bu kararı tutarlı şekilde uyguladığını, feshin kaçınılmazlığını ve feshe son çare olarak başvurulduğunu kanıtlayamadığı, fesih nedenleri ile çelişen uygulamalara girdiği ve işverence gerçekleştirilen feshin geçerli nedene dayanmadığı anlaşıldığından mahkemece feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi isabetlidir." 

Sonuç: İşçinin iş sözleşmesinin feshedilmesinin kaçınılmazlığı ve feshe son çare olarak başvurulduğu işveren tarafından kanıtlanmadıkça, emekliliğe hak kazanma işten çıkarılma nedenlerini destekleyici bir unsur değildir.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap