6 °C

EMO, RTÜK kararına dava açtı

EMO, IPTV uygulamasına yönelik RTÜK'ün yayımladığı yönetmelikle "baştan sansürcü bir yaklaşım ortaya koyduğunu" savunuldu.

EMO, RTÜK kararına dava açtı

ANKARA - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından uygun bulunmayan, isteğe bağlı yayın hizmetlerinin program kataloğundan çıkarılmasına" ilişkin hükmün iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtıklarını bildirdi.

EMO'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye için yeni bir yayıncılık türü olan internet aracılığıyla televizyon yayıncılığı (IPTV) uygulamasına yönelik RTÜK'ün yayımladığı yönetmelikle "baştan sansürcü bir yaklaşım ortaya konulduğu" savunuldu.

EMO'nun "RTÜK tarafından uygun bulunmayan isteğe bağlı yayın hizmetlerinin program kataloğundan çıkarılmasına" ilişkin hükmün iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtığı kaydedilen açıklamada, "EMO tarafından bugün Danıştay'a yapılan başvuru ile RTÜK'ün 17 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımladığı 'IPTV Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliği'nin ön denetim yoluyla sansür uygulamasına olanak tanıyan hükmü dava konusu yapılmıştır" denildi.

Açıklamada, dava dilekçesinde, radyo ve televizyon yayınlarının, genişbant iletim ve erişim teknolojileri kullanılarak, özel yönetilen bir ağ üzerinden, abonelere veya izleyicilere İnternet Protokolü (IP) uygulanarak set üstü cihaz veya bütünleşik TV alıcıları ile alınmasına imkan tanıyan sistemlerin yayın lisans ve izinleri için yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri ile lisans ve izin verme esas ve usullerini düzenleyen yönetmelikle ilgili verilen bilgiler anlatıldı.

Dava dilekçesinde, yönetmeliğin IPTV platform işletmecilerinin yükümlülüklerinin belirlendiği maddede "isteğe bağlı yayınlar için program kataloglarını Üst Kurula bildirmek" ve "Üst Kurulca uygun bulunmayan isteğe bağlı yayın hizmetlerini program kataloğundan çıkarmak" hükümlerinin yer aldığına dikkat çekildiği kaydedildi. Dilekçede, "bu düzenlemeye göre, kullanıcıların istedikleri zaman ve kendi tercihleri ile izleyebilecekleri ya da dinleyebilecekleri yayınlara ait katalog Üst Kurul'a sunulacak, Üst Kurul yapacağı inceleme sonucunda, uygun bulmadığı programları katalogdan çıkartılmasını isteyecektir" denildiği ifade edilen açıklamada, platform işletmecisinin bu isteğe uymaması durumunda yönetmelik kapsamında yaptırımlarla karşılaşacağı belirtildi.

"Söz konusu düzenlemenin bir radyo veya televizyon yayınının önceden denetlenerek, yayınının engellenmesi anlamını taşıdığı", bu durumun hukuka aykırı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, EMO'nun iletişim özgürlüğünü sınırlandırıcı, teknolojinin getirdiği olanaklardan yararlanmayı engelleyen, ön denetim yoluyla sansür uygulanması ve bu karara uymayan IPTV platformun kapatılmasına kadar uzanan cezalandırma yöntemlerinden vazgeçilmesini, özgürlükçü bir anlayışla iletişim ve yayıncılık alanının düzenlenmesini talep ettiği dile getirildi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.