9 °C

Endonezya, Malezya ve Çin Tayvanı menşeli mobilyalara vergi

Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın DTM ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 2 tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı

Endonezya, Malezya ve Çin Tayvanı menşeli mobilyalara vergi

ANKARA - Yerli üreticinin korunması amacıyla, Endonezya, Malezya ve Çin Tayvanı menşeli mobilya donanımları ithalatında dampinge karşı vergi uygulanacak. Hindistan'dan polietilen tereftalat (pet) filmleri ithalatında da yüzde 6,14-21,81 teminat alınacak. 

Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın (DTM) ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 2 tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli, "8302.10, 8302.42 ve 8302.50" gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTP) bulunan "adi metallerden menteşeler, mobilyalar için diğer donanım ve tertibatlar ile askılıklar" için, 2004 yılından itibaren 1,39 ABD Doları/kg ve 0,508 ABD Doları/kg tutarında dampinge karşı vergi uygulanmaya başlanmasına karşın, yerli üreticiler, Çin Tayvanı, Malezya ve Endonezya'dan yapılan ithalatın dampinge karşı önlemi etkisiz kıldığına yönelik şikayette bulundu. Söz konusu üç ülke için soruşturma başlatılırken, bu yıl Mayıs ayında geçici önlem uygulamaya kondu. DTM İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma sonuçlandırılırken, Malezya, Endonezya ve Çin Tayvanı'ndan yapılan söz konusu ürünlerin ithalatı ile "Çin'den ithalatta uygulanan dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılındığı" belirlendi. Yapılan belirlemeler sonucunda, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'nun kararı ve Bakan'ın onayı ile Endonezya, Malezya ve Çin Tayvanı menşeli olarak beyan edilen ve/veya Endonezya, Malezya ve Çin Tayvanı çıkışlı ürünlerin ithalatında, ÇHC için geçerli mevcut dampinge karşı vergi genişletilerek yürürlüğe kondu. 

Buna göre, Endonezya, Malezya ve Çin Tayvanı'ndan yapılacak "8302.10, 8302.42 ve 8302.50" GTP numaralı, "adi metallerden menteşeler, mobilyalar için diğer donanım ve tertibatlar ile askılıklar" ithalatında da kg başına 1,39 ABD Doları, 0,508 ABD Doları tutarında dampinge karşı vergi uygulanmaya başlanacak. Çin Tayvanı'nda yerleşik ve soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunan King Slide Works Co. Ltd., Sun Chain Trading Co. Ltd., Sun Chain Metal Industry Co. Ltd., Sen Chine Industry Co. Ltd., Sheng Shye Industry Co. Ltd. ve Gslide Corporation firmalarından "8302.42.00.00.00" GTİP numaralı "bilyalı çekmece rayları"ithalatında, dampinge karşı vergi uygulanmayacak. Soruşturma sürerken Mayıs ayında yürürlüğe konulan geçici önlemlerin kesin önleme dönüştürülerek tahsil edilmesine karar verilirken, önlemleri etkisiz kılmayı amaçlayan işlemlerden haberdar olduğu ve/veya bu işlemlere iştirak ettiği tespit edilen 9 ithalatçı firma için kesin önlem, geçici önlemin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün süre ile geriye dönük uygulanacak. Buna göre, gümrük idareleri, geçici önlemleri kesin önleme dönüştürerek tahsil edecek ve "Atakan Dış Ticaret Ltd. Şti., Azim Hırdavat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Can Hırdavat San. Tic. Ltd. Şti., Erbalcı Yapı Malzemeleri Tic. ve San.A.Ş., Form Ticari ve Sınai Ürünler San. ve Dış Tic. A.Ş., Güven-İş Menteşeleri Nusret ve Nurettin Kinin, Oğuz El Aletleri ve Makina San. A.Ş., Sentar İnşaat ve Turizm Dış Ticaret Ltd. Şti., Teta Dış Ticaret A.Ş. ve Yakıcı Hır. Ayd. Mob. Eş. ve Amb. Mal. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti." firmaları için söz konusu kesin önlemi, geçici önlemin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün süre ile geriye dönük uygulayacak. 

Yerli üretim dalı tarafından yapılan başvuru üzerine Hindistan menşeli "polietilen tereftalat (PET) filmler"in ithalatına ilişkin olarak Şubat ayında açılan sübvansiyon soruşturması kapsamında da geçici karar alındı. Soruşturma kapsamında, iş birliğine gelen firmalarla ilgili olarak kendileri için münferiden hesaplanmış bulunan oranlarda, iş birliğine gelmeyen firmalar için ise her bir programla ilgili olarak iş birliğine gelen firmalar için hesaplanan en yüksek oranların toplamı kadar teminat şeklinde geçici önlem yürürlüğe konulmasına karar verildi. 

Buna göre, Hindistan menşeli "3920.62.19.00.00", "3920.69.00.00.00" ve "3921.90.19.00.00" GTP numaralı ürünlerin ithalatında, SRF Limited firması için CİF bedelin yüzde 6,14'ü, Uflex Limited firması için yüzde 12,35'i, Ester Industries Ltd. firması için yüzde 9,93, diğer firmalar için de yüzde 21,81 teminat uygulanacak. Teminat uygulanmasına yönelik geçici önlem, soruşturma ile ilgili kesin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına kadar, azami 4 ay süreyle yürürlükte kalacak. Gümrük idareleri, gümrük tarife pozisyon numaraları, tanımı, menşe/çıkış ülkesi ve üretici/ihracatçıları belirtilen eşyanın ithalatında, belirlenen oranda teminat alacak. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap