12 °C

Eş kefalet şartı kaldırılıyor

TBMM'ye gönderilen Torba Yasa'da, Borçlar Kanunu'nda en çok tartışmalı konularından birisi olan kefalette eş rızasıyla ilgili maddede esneklik getirilmesi öngörülüyor.

Eş kefalet şartı kaldırılıyor

ANKARA (DÜNYA) - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, gümrük kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasını öngören Torba Yasa TBMM'ye gönderildi.

Torba Yasa'da Borçlar Kanunu'nda en çok tartışmalı konularından birisi olan kefalette eş rızasıyla ilgili maddede esneklik getirilmesi öngörülüyor.
İlgili madde aynen kabul edilirse, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 584'üncü maddesine aşağıdaki hüküm eklenmiş olacak:

"Ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi veya ticaret şirketinin ortak ya da yöneticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler, esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı esnaf veya sanatkar tarafından mesleki faaliyetiyle ilgili olarak verilecek kefaletler ve 27 Aralık 2006 tarihli ve 5570 sayılı kamu sermayeli bankalar tarafından yürütülen faiz destekli kredi kullandırılmasına dair kanun kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek kefaletler için eşin rızası aranmaz"

TOBB'da seçilme yeterliliği bulunmayanların görevi sona erecek

Torba Yasa Tasarısı'nda 5174 sayılı TOBB Yasası'nın seçimlerle ilgili hükümlerini düzenleyen 3 maddesinde değişiklik yapıldı.

Buna göre 5174 sayılı Yasa'nın 83'üncü maddesinin 4'üncü fıkrasında "Seçilme yeterliliğini kaybedenlerin oda, borsa ve Birlikteki görevleri sona erer" cümlesinin önüne "Seçilme yeteneği bulunmadığı sonradan anlaşılanlar ile" ibaresi eklendi.
6'ncı fıkrada yapılan değişiklikle tüzel kişi üyelerin gerçek kişi temsilcilerinin de işletmenin ortağı, veya yöneticisi olması ve işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması, bun durumun da seçimden 6 ay öncesini kapsaması gerektiği hükme bağlandı.

TOBB, odalar, borsalar ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşlarının denetimiyle ilgili 100'üncü maddede, denetim esasları detaylandırıldı. Buna göre oda ve borsalardaki personel ile organlarda görevli üyeler bakanlık müfettişlerinin talebi üzerine her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorunda olacaklar. Görevde kalması sakıncalı görülen personel, geçici olarak görevden uzaklaştırılacak.

Öte yandan TOBB'un 2012 yılında yapılması gereken seçimleri için ticaret sicili müdürlüklerinden alınan yetki belgeleri, 2013 yılı Mayıs ve Haziran aylarında yapılacak seçimlerde de kullanılabilecek.

İçki ve sigara kaçakçılığına 5 yıl hapis

Torba Yasa ile birlikte 5067 sayılı Kaçakçılık Kanunu kapsamına, akaryakıt, içki ve sigara kaçakçılığına yönelik yüklü cezalar getiren fakralar eklendi. Buna göre kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın, akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri ve alkollü içkiler olması halinde, kaçakçılık suçunu işleyen kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Bunlardan içki ve sigaraları bandrolsüz, sahte bandrollü şekilde ithal edenlere ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak.
Aynı şekilde markersız, menşei belli olmayan akaryakıtı üreten, satışa sunanlar ile bunları bilerek ticari amaçlı satın alanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ile 20 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak. Kaçak akaryakıtın basit veya seyyar tanklarda satılması halinde verilecek ceza iki kat arttırılacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, akaryakıt, tütün, uyuşturucu, sigara, silah, elektronik eşya, canlı hayvan, çay, şeker, et gibi kaçakçılık konusunda hükümleri kesinleşenlerin isimlerini kamuoyuna ilan edebilecek.

5597 sayılı Yurtdışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun'un 1'inci maddesinde yapılan değişiklikle, Bakanlar Kurulu'na halen 15 lira olarak uygulanan çıkış harcını sıfırlama yetkisi getiriliyor.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.