7 °C

Ev eşyalarına geçici ithalat izni verildi

Ev eşyalarının gümrük vergilerinden tam muafiyet suretiyle vergileri teminata bağlanarak geçici ithaline izin verilecek.

Ev eşyalarına geçici ithalat izni verildi

ANKARA - Ev eşyalarının gümrük vergilerinden tam muafiyet suretiyle vergileri teminata bağlanarak geçici ithaline izin verilecek.

Bakanlar Kurulu, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda değişikliğe gitti.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren Karar ile yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan gerçek kişilerin Türkiye'de edindikleri konutlarda kullanmak üzere getirdikleri ev eşyasındaki muafiyet kapsamıyla ilgili hüküm yeniden düzenlendi.

Buna göre, konut sahibi olunması veya en az 2 yıl için kiralanmış olması koşullarının karşılanmadığı durumlarda, ev eşyasının, gümrük vergilerinden tam muafiyet suretiyle, vergileri teminata bağlanarak, geçici ithaline müsaade edilecek.

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sürekli olarak, en az 24 ay süre ile yerleşik bulunan gerçek kişiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesinde kiralanmak veya satın alınmak suretiyle edinilen konutlarında kullanılmak üzere, serbest dolaşıma sokularak muafiyet tanınan ev eşyalarının da kişilerin beraberinde ya da gelişlerinden önce veya 6 ay sonraki süre içerisinde getirilmesi gerekecek. Bu eşya için serbest dolaşıma giriş beyanında bulunulacak.

İnceleme, analiz veya test amaçlı serbest dolaşıma sokulan eşyalarla ilgili muafiyette de, "kendiliğinden yok olması" ibaresi, "aynı amaçla tekrar kullanılamayacak hale gelmesi" şeklinde değiştirildi.

Kararda, ambulans ve diğer kurtarma araçlarıyla ilgili de yeni düzenlemeye gidildi. Bu çerçevede, ambulans ve diğer kurtarma araçları, beyannamenin tescil tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe, muafiyetten faydalanmayan kurum ve kuruluşlara gümrük vergileri tahsil edilmeden satılamayacak, hibe edilemeyecek ve devredilemeyecek. 10 yıl sonrasında ise söz konusu araçların satışı veya devrinde gümrük vergisi aranmayacak.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.