Faktoring kuruluşları ihracaççı statüsüne kavuştu

Yeni düzenlemeyle faktoring kuruluşları ihraççı statüsüne kavuşurken, faktoring alacaklarının teminatı altında VTMK ihraç edilebilmesi mümkün hale geldi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Faktoring kuruluşları ihraççı statüsüne kavuşurken, faktoring alacaklarının teminatı altında Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlerin (VTMK) ihraç edilebilmesi mümkün hale getirildi.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) "Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yatırımcıları korumaya yönelik somut tedbirlerin getirilmesi ve ihraççılar açısından prosedürlerin basitleştirilmesi amacıyla yapılan değişiklik ile faktoring kuruluşları ihraççı statüsüne kavuştu ve faktoring alacaklarının teminatı altında VTMK ihraç edilebilmesi mümkün hale geldi.

Tebliğin teminat varlıklarının korunmasına ilişkin 9'uncu maddesinde eklenen fıkralar ile ihraççının temerrüte düşmesi halinde, teminat varlıklardan elde edilecek nakit akımının bağımsız bir kurum nezdinde yatırımcılar adına biriktirilmesi gibi tedbirler alınması şartı getirildi. Ayrıca, düzenlemede öngörülen şartlar yerine getirildiği müddetçe ihraççının, teminat varlıklarının yenilenmesinden kaynaklanan nakdi kullanabilmesine imkan sağlandı.

"Teminat" ile ilgili maddelerde yapılan düzenleme ile de teminat varlıkların türüne göre ayrı ayrı belirlendi ve bu oranların Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ekonomideki şartlar dikkate alınarak hızlı bir şekilde değiştirilebilmesi mümkün hale geldi.

Öte yandan yatırımcıların korunması açısından, ihraççının iflas etmesi v.b. durumlarda teminat varlıkların idaresi ve tasfiyesinin Yatırımcıları Koruma Fonu tarafından yürütülmesine imkan sağlandı.

Bu konularda ilginizi çekebilir