Faktoring zor dönemde KOBİ’lere dayanak oluyor

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Nergis AYVAZ / Finans Faktoring Genel Müdürü

Büyümenin sınırlı olduğu, likiditenin sıkıştığı bir dönemden geçiyoruz. Bu zor dönemde, bankacılık sektörünün yanında, güçlü duruşu ile faktoring sektörü, başta KOBİ’ler olmak üzere, reel sektörün finansal ihtiyaçlarında önemli bir dayanak oluşturuyor.

Kur ve faiz seviyesindeki artışla maliyetleri artan KOBİ’lerin işletme sermayesi ihtiyacı daha da büyüdü. Artan üretim maliyetlerini, mamul satış fiyatlarına yeterince yansıtamayan firmaların karları önemli ölçüde azaldı. Bu tabloya, tahsilatlardaki belirsizlik ve düzensizlik de eklenince bütçe hesabı yapmak iyice zorlaşıyor. Belirsizliği yönetmek için, gerek yurt içi, gerekse yurtdışı satışlarda faktoring önemli bir enstrüman. Faktoring şirketleri alacak yönetimi çözümleriyle bu zor dönemde müşterilerinin yanında.

Faktoring sektörü kur ve tahsilat riskini, vade uyumsuzluğunu ortadan kaldıracak ürün ve hizmet paketleri ile işletmelere güvenle ihracat yapmanın yolunu açıyor. İşletme sermayesi bulmakta zorlanan ihracatçı KOBİ’lerimiz, garanti, tahsilat, finansman paketlerini kullanarak, nakit akışlarını düzenli hale getirebilir, belirsizlikleri önleyebilirler. Benzer şekilde yurt içinde satış yapan şirketler de, alacaklarının yönetiminde faktöringe başvurabilirler.

Çalışma mevzuatımızın temelinde fatura olduğu için, bir ticari alacağın ön finansmanında, araç olarak çek, senet bulunması şart değildir; faturanın temlik edilmesi yeterlidir. Müşteri tarafından şirketlere temlik edilen faturadan doğan alacak, borçlu tarafından teyit edildiği anda finansmana konu olabilir. Bu şekilde kullanılan kaynak, aslında firmanın kendi ticari faaliyetinden yarattığı kaynaktır. Faktoring şirketleri temlik aldıkları bu alacakların ön finansmanını yapmak sureti ile ileri bir vadede gelecek nakdi, bugünden firmanın nakit akışına aktarırlar. Böylece firmanın alacak, borç döngüsünde açık yaratan aleyhteki fark dengelenmiş olur. Özellikle KOBİ’lerin, konsantrasyonlarını vadeli alacakların tahsilatından çok üretime, yeni müşterilere ve yeni pazarlara yönlendirmesine imkan sağlanır.

Kullanımı son derece pratik ve anlaşılır olan faktoring ürün ve hizmetlerinden faydalanmak için aynı gün başvurmak yeterli olabiliyor. Hatta bu süre şirketlerin daha önce çalıştığı müşterilerde 2 saate kadar inebiliyor. Faktoring sektörü olarak başarılı her şirketin ülkemizin ekonomik refahına katkı sağladığını biliyoruz. Biz de bu amaç için çalışıyoruz.

 

Etiketler