13 °C

Fark yaratan çalışanlar

Fark yaratan çalışanlar

 

Göksel TOPÇU / KSS Türkiye Operasyon Müdürü

2001 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen "Uluslararası Gönüllülük Yılı" ve 5 Aralık Dünya Gönüllüler günü sonrasında Avrupa Birliği de bireylerin sosyal, ekonomik ve çevresel alanda değer yaratmalarını destelemek amacı ile 2011 yılını "Aktif Vatandaşlığı Geliştirmeye Yönelik Avrupa Gönüllü Faaliyetler Yılı" olarak kabul etti.

2011 yılında Avrupa'da gönüllülük çalışmalarını teşvik eden "Avrupa Gönüllülük Yılı",  Avrupa'da sivil toplum alanında hayata geçirilen gönüllü faaliyetlerin geliştirilmesinin yanı sıra çalışan gönüllülüğü programları ile özel sektörü de içermektedir. Kar amacı gözetmeden özel sektör tarafından hayata geçirilen çalışan gönüllülüğü programları kuruma, topluma ve çalışanlara yönelik pek çok fayda sağlamaktadır. Çalışanların şirkete bağlılıklarının ve motivasyonlarının artması, ekip ruhunun güçlenmesi, rekabet gücü, marka değeri ve toplumsal başarı bunların başlıcalarındandır.

Çalışan gönüllülüğü programları; işbirlikleri, iş yeri faaliyetleri, geçici iş ilişkisi, beceri geliştirme programları, pro bono ve benzeri faaliyetleri içermektedir. Çalışanların kendi iradesi ile belirli bir zamanını ayırarak entelektüel sermayesini sosyal sorunların çözümü için kullanması, dezavantajlı grupların ekonomik hayata katılımının kolaylaştırılması, kıyı temizliği, nakit-ayni yardımlar ve sağlık sorunlarının çözülmesine yönelik eylemleri bu çerçevede değerlendirilebilir. Ülkelerin öncelikli sorunlarının çözümüne odaklanan çalışan gönüllülüğü programları, BM Bin Yıl Kalkınma Hedefleri'nde de belirtilen eğitim, sağlık, çevresel sürdürülebilirlik ve yoksulluk gibi alanlarda hayata geçirilmektedir.

İstihdam edilenlerin 20 milyonun üzerinde olduğu Türkiye'de şirketlerin üst yönetiminin desteği ile geliştirilen gönüllülük programları kalkınmada büyük öncelik arz etmektedir. AB'nin de teşvik ettiği gönüllülük programları sosyal alan ile özel sektörün karşılıklı olarak birbirlerini anlamasını ve toplum ile kurum arasındaki bağların güçlenmesini sağlamaktadır.

İçinde bulunduğu sosyal çevrenin bir parçası olarak çalışanların yarattığı olumlu etkinin ödüllendirilmesi ve şirketlerin teşvik edilmesi amacı ile Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa'nın 21 ülkesinde 2011 Çalışan Gönüllülüğü Ödülleri yarışması düzenlenecek. Bu ödül programı, Türkiye'de iş hayatında zorluklarla karşılaşan kişilerin istihdam edilebilme yeteneklerini artırmaya yardım etmeye yönelik, çalışan gönüllülüğü programları geliştiren her büyüklükte ve türdeki şirkete açıktır. Bu program Avrupa çapında çalışan gönüllülüğünü artırmak ve etkilerini ölçmeyi amaçlamakta olup  Çalışan Gönüllü Ödülü ve  Etki Ölçme Araçları çalışmalarını içermektedir. Bu kapsamda etkili, iyi ölçümlenmiş, istihdam edilebilme becerilerini artıran en iyi örnekler Avrupa Çalışan Gönüllülüğü Programı'nda tanıtılarak Mart 2011'de Londra'da açıklanacaktır.

Kurum ve kuruluşların sürdürülebilir kalkınma ile birlikte toplumsal başarı çalışmalarında, çalışanlarını sosyal, ekonomik ve çevresel sorunların çözümü için motive ederek gerek  kurum kültürünün içselleştirmesinde gerekse de toplumsal alanın tinsel açıdan güçlendirilmesinde çalışan gönüllülüğü programları etkili bir araçtır.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.