22 °C

Fazla çalışma 270 saati aşarsa ne olur?

AHMET METİN AYSOY - SGK eski Başmüfettişi

Fazla çalışma 270 saati aşarsa ne olur?

Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, 4857 sayılı Kanun’da yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. 63’üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam 45 saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. 
63’üncü maddenin son fıkrasında yazılı sağlık nedenlerine dayanan kısa veya sınırlı süreli işlerde ve 69’uncu maddede belirtilen gece çalışmasında fazla çalışma yapılamaz.
Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir
yılda 270 saatten fazla olamaz.  
270 saati aşarsa ne olur?
İdari para cezası uygulanır mı?
Fazla çalışma süresinin yılda 270 saati aşması halinde, idari para cezası uygulanacağına ilişkin bir hüküm 4857 sayılı İş Kanunu’nda yoktur.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap