Feyzioğlu'ndan Cumhurbaşkanı Gül'e 'internet' mektubu

TBB Başkanı Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Gül'e internet düzenlemesiyle illgili bir mektup gönderdi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, internet düzenlemesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e gönderdiği mektupta, "Söz konusu yeni düzenlemelerin, 21. yüzyılın olmazsa olmazı 'bilgi toplumunun odağında bir Türkiye oluşumu'na katkı sağlamayacağı gibi, çağdaş dünyada eşit hak ve yükümlülüklere sahip, etken bir üye sıfatıyla yer alabilmemizin önünde de engel teşkil edeceğini değerlendirmekteyiz" ifadelerine yer verdi. 

Feyzioğlu'nun mektubunda, Ahmet Yıldırım adlı vatandaşın bir süre önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yaptığı başvurunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ifade özgürlüğüyle ilgili maddesine aykırının belirlendiğini anımsatarak, Türkiye'nin 2012'nin Aralık ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tazminata mahkum edildiğini belirtti.

Bu gelişme üzerine, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"un çağdaş uygulamalarla çelişen hükümlerinin ortadan kaldırılması ve uygulamadaki sorunların giderilmesi çerçevesinde AİHS, AİHM kararları ve Türkiye'de de geçerli diğer uluslararası ilkeler dikkate alınarak gerekli düzenlemenin yapılmasının beklendiğini savunan Feyzioğlu, mektubunda şu görüşlere yer verdi:

"7 Ocak 2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 'Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı' (Torba Kanun) içerisine sıkıştırılan maddelerle 5651 Sayılı Kanunun bir çok maddesinde değişiklik yapılması öngörülmüştür. Öngörülen değişiklikler, ne yazık ki, ilgili meslek kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve bilişim uzmanlarınca yapılan değerlendirme ve öneriler dikkate alınmaksızın TBMM Genel Kurulu'nda 7 Şubat 2014 tarihinde kabul edilmiş ve Zat-ı Ali'lerinin onayına sunulmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanım, söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde, temel hak ve özgürlükler sınırlandırılarak, adeta internete sansür getirilmiş olacaktır. Oysa, temel hak ve özgürlüklerin serbestçe kullanılmalarını esas, çok gerekli hallerde bir yasayla sınırlandırılmalarını ise istisna olarak kabul eden Türkiye Barolar Birliği, internete sansür uygulamasını, katılımcı demokrasiye aykırılığı yanında, başta AİHM ve ülkemizin taraf olduğu diğer uluslararası düzenlemelerde tanımlanmış olan 'ifade özgürlüğü'ne de aykırı bulmaktadır."

Yürütmeye, mahkeme kararı olmaksızın doğrudan "internete erişimin engellenmesi yetkisinin verilmesi"nin yürütmenin, yargının anayasal yetki alanına açıkça müdahalesi anlamına geleceğini savunan Feyzioğlu, URL ve IP tabanlı erişimin engellenmesi yöntemleriyle birçok site ve servisin çalışamaz ve yayın yapamaz hale getirilebileceğini ileri sürdü.

Feyzioğlu, mektupta şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye Barolar Birliği olarak, söz konusu yeni düzenlemelerin, 21. yüzyılın olmazsa olmazı 'bilgi toplumunun odağında bir Türkiye oluşumu'na katkı sağlamayacağı gibi, çağdaş dünyada eşit hak ve yükümlülüklere sahip, etken bir üye sıfatıyla yer alabilmemizin önünde de engel teşkil edeceğini değerlendirmekteyiz.

Sayın Cumhurbaşkanım, sözü edilen 5651 sayılı kanuna ilişkin olarak şu hususların dikkate alınması gerektiği, takdirlerine maruzdur; şöyle ki: Erişimin engellenmesi ya da kısıtlanması kararı, yalnızca hakim tarafından somut gerekçelere dayandırılarak verilmelidir. Konuya ilişkin tüm kavramlar, hiçbir kuşkuya ya da yanlış yoruma neden olmayacak açıklıkla tanımlanmalıdır. Uygulamalar, 'ileri fişleme' örneğinde görülebileceği şekliyle hiçbir biçimde bireysel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması ya da kullanılmalarını zorlaştırıcı veya engelleyici nitelikte olmamalıdır."

Bu konularda ilginizi çekebilir