2 °C

Gelir uzmanları eşitlik istiyor

Orhan CALAYIR / GUYADER Genel Başkan Yardımcısı

Gelir uzmanları eşitlik istiyor

 

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurumların “uzman” kadrolarına ilişkin düzenlemeler yapılmış ve bu unvandaki personelin büyük çoğunluğunun aynı ücreti alması sağlanmıştı.

Ancak 666 sayılı KHK ile diğer bakanlıklar ve kamu kurumlarında görev yapan uzmanlarda merkez ve taşra ayırımına gidilmemişken, Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nda görev yapan uzmanlarda merkez ve taşra ayırımına gidilmiş ve taşra teşkilatında görev yapan Gelir Uzmanları eşit ücret uygulaması kapsamı dışında bırakılmıştır.
Dünyadaki gelişmiş ülkelerin ekonomik olarak güçlü olabilmelerinin yegâne sebebi, güçlü bir gelir idaresine sahip olmalarıdır. Ancak ülkemizde son yıllarda yaşanan gelişmeler (Gelir politikalarının bakanlığa bağlanması, vergi denetim gücünün Vergi Denetim Kurulu’na devredilmesi) Gelir İdaresi Başkanlığı’nın gücünün daha da azalmasına neden olmuştur. Vatandaşlara ve mükelleflere ilk elden hizmet veren Gelir Uzmanları, diğer uzmanlara göre özlük hakları bakımında çok gerilerde kalmıştır.

“Eşit işe eşit ücret” uygulamasını gerçekleştirmek amacıyla yürürlüğe konulan 666 sayılı KHK ile bakanlıklarda ve kamu kurumlarında istihdam edilen uzman ve uzman yardımcılarının neredeyse tamamının özlük haklarında iyileştirmeye gidilirken, 3 bin 600 ek gösterge, 2 bin göstergeli makam tazminatı ve 8 bin göstergeli görev tazminatı verilmeyerek mağdur edilen Gelir Uzmanlarına yönelik hiçbir düzenleme yapılmamıştır.

Yüksek miktarlı vergi iade dosyalarını inceleyerek imza sorumluluğu bulunan ve devlete gelir sağlama görevini ilgili kanunlar çerçevesinde yerine getiren, hazineye karşı maddi sorumlulukları bulunan ve sayıları 17 binden fazla olan Gelir Uzmanının özlük hakları iyileştirilmemiştir. Söz konusu gerekçe ile 2003 yılından bugüne kadar mesleğe 9 bin civarında Gelir Uzman yardımcısı alımı yapılmış ancak bu personelin yarıya yakını özlük haklarında oluşan olumsuzluk nedeniyle kurumdan ayrılmıştır.

4 yıllık üniversite mezunu olanlar arasından belirli bir KPSS puanı ve mesleğe özel yarışma sınavı ile “Uzman Yardımcısı” olarak alınan, belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda başarı göstererek “uzman” kadrosuna atanan ve “kariyer” diye nitelendirilen mesleklerde görev yapan Gelir Uzmanlarının özlük hakları diğer uzmanlarla eşit tutulmamış ve mağdur edilmiştir.

Maliye devletin omurgasıdır. Omurga zarar görürse devletin hareket kabiliyeti o oranda kısıtlanır, omurga kırılırsa devlet yerinden kalkamaz. Yetkililerin bütün bunları dikkate alarak bir an önce harekete geçmeleri, on yıllar önce yapılması gerektiği halde bir türlü gerçekleşmeyen Mali Hizmetler Sınıfı ihdas edilmese bile Maliye teşkilatının omurgası olan Gelir Uzmanlarının özlük haklarında iyileştirme sağlanmalıdır.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.