14 °C

Genelkurmay'da Orgeneral Başbuğ devri başladı

Ordu, cumhuriyetin ve laikliğin koruyucusu olmaya devam edecek

Genelkurmay'da Orgeneral Başbuğ devri başladı

 

 

İSTANBUL - Orgeneral İlker Başbuğ, devir teslimden sonra kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. Konuşmasında ordunun cumhuriyetin ve laikliğin koruyucusu olduğunun altını çizen Başbuğ, terörle mücadelede kararlılık mesajları verdi. Bireysel özgürlükler konusuna da dikkat çeken Genelkurmay'ın yeni Başkanı, bu alanda medyayı da yayılarında 'titizliğe' davet etti.

İşte Orgeneral İlker Başbuğ'un konuşmasından satırbaşları:

"Genelkurmay başkanlığı görevi Org. Yaşar Büyükanıt'tan devralmaktan onur duyuyorum. Türkiye tarihin odaklandığı kriz merkerzlerini tam ortasında yer almıştır. Anadolu coğrafyasında ancak güçlü devletlerin yaşabildiğini, güçsülerin yok olduğu bir coğrafyadır. Irak, Afganistan, İsrail, Filistin, Kafkaslar ve Balkanların kriz bölgeleri olarak öne çıktığını görebiliriz.

Özellikle terörizmin öne çıkışı ve küreselleşmesi, coğrafi sınırlara bağlı olmayan güvenliğe dayalı stratejik düşünceye dönüşü zorunlu kılmıştır. Barış, küresel anlamda ya her yerde ya hiçbir yerdedir.

Türkiye, bulunudğu zor coğrafyada simetrikten asimetriğe uzanan geniş bir tehdit karşısındadır.

"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ve arkadaşları, ulusu oluşturan bütün unsurların varlığını olabilecek alt kimlikleri hiçbir zaman inkar etmemişlerdir. Kendi istekleriyle birleşen ve bir üst kimlik altında yaşamayı kabul edenlere Türk milleti ismini vermişlerdir.

Türkiye Cumhuriyetinin doğuşu ve gelişimi bir devrimdir. Aynı zamanda Atatürk'ün gerçekleştirdiği bir mucizedir. TSK, Mustafa Kemal'in çizdiği Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesinin korunması ve kollanmasında taraftır. Türk ulusu, vatandaşların oluşturduğu bir birliktir.

"TSK, cumhuriyetin kollanmasında her zaman taraftır"

Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşu ve gelişimi bir devrimdir ve Atatürk'ün gerçekleştirdiği bir mucizedir. TSK Mustafa Kemal'in çizdiği kuruluş çerçevesinin kollanmasında her zaman taraftır. Aslında Atatürk devletinin ana hedefi ulus devletin yaratılmasıdır. Ulus devlet yapımızın temelinde vatandaşlık düşüncesi vardır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ve arkadaşları, ulusu oluşturan bütün unsurların varlığını olabilecek alt kimlikleri hiçbir zaman inkar etmemişlerdir. Kendi istekleriyle birleşen ve bir üst kimlik altında yaşamayı kabul edenlere Türk milleti ismini vermişlerdir.

Bu nedenle Türkiye'nin bütün vatandaşları "Ne mutlu Türk'üm" diyerek Türk vatandaşıyım demekten çekinmemelidir."

"Yaşanmakta olan küreselleşme çağında ulus devlet yapısının sorgulandığı gerçek. Bazıları bu yapının ömrünü tamamladığını söylemektedir. Bugün küreselleşmenin bazı aktörleri, olumsuzluklarına karşı koymak için kendi ulusal yapılarını güçlendirmeye çalışmaktadır. Bu devletlere ABD ve AB'yi de örnek verebiliriz. Ulus devlet yapısını zayıflatmaya çalışmak Türkiye'nin ülkesi ve bütünlüğünü istememek demektir. Türkiye'nin ulus devlet yapısı da tartışılamaz. Ulus devletlerin nasıl güçlendirilebileceğine yönelik tedbirler üretilmelidir. Küreselleşme çağında küreselleşmeye karşı çıkarak ülkeleri buna karşı tutmaya çalışmak gerçekçi bir yaklaşım değil. Önemli olan ulusal devlete zarar vermeden küreselleşmenin içinde yeralmaktır. ABD bunu çok iyi yerine getiriyor. Küresel düşün, ulusal hareket et düşüncesi önemlidir.

Bireysel özgürlükler ve medya

Küreselleşme çağında bireyin ve özgürlüklerin daha çok öne çıkışı doğaldır. Ancak devlet birey kavramları var olabilmek için birbirlerine ihtiyaç duyarlar. Bu hassas dengenin korunması demokrasiler için özel bir önem taşır. Bu dengeyi sağlamak ve korumak ise siyaset adamlarına düşen önemli bir görevdir. Bu durumda medyaya da sorumluluk düşmektedir. Medya'nın sağladığı olanaklarla adete insanların zihinleri gerçek anlamda bir mücadele alanıdır. İnsanların zihinleri yeni savaş alanlarıdır. Medyanın ve ilgili bütün kurumların titizlikle davranması çok önemlidir."

Cumhuriyet ve ulus devlet rejiminin temel ilkesi erdemdir. Siyasal erdemdir. Bu ise demokrasi içinde yasalara saygı ve bireyin topluluğa yakın iradesi. Bu sorunun cevabı ortak bilinç, ortak vicdan kavramlarında bulunabilir. Atatürk de her toplumun ortak bilinç olmasının önemine dikkat çekmektedir. Kendi çıkarlarının önünde toplum çıkarlarına sahip olan kişilerin varolması bir güç teşkil etmektedir. Bizim ortak amacımız ise ülkenin ulusal menfaatlerinin korunmasıdır. Bu ise Cumhuriyet'in varlığına ve temellerine sıkı sıkıya bağlı kalarak rehaf seviyesini arttırıcı bir biçimde çalışmaktır.

Terör örgütününün temelinde etnik milliyetçilik var. Bazı kesimler etnik milliyetlerinin kabul edilmesini söylemektedir. Bu ulus devlet yapısını hedef almaktır."

Laiklik ilkesi Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan temel taştır. Anayasa Mahkemesi'nin laikliğe ilişkin yapmış olduğu yorumlar vazgeçilmez kaynaktır. Laikliğin ne anlama geldiğine ilişkin yorumlara bir bütün olarak bakılmaması durumu vardır. TSK'nın laikliğe bakış açısı da Anayasa'da belirtilmektedir. Herkesin bu ilkeye sıkı sıkıya bağlı kalması.

Operasyonlarda ABD - TSK işbirliği sürecek

Askerlik mesleği moral değerlere önem veren mesleklerin başında gelmektedir. Elbette bireysel moral değerler açısında dinde bir unsudur. Buna karşılık bugün toplumun bir kesimi yeni bir kültürel kimliğin oluşumunda dini konulara büyük bir ağırlık verildiğini görmekte ve endişe duymaktadır. Bu endişe ciddiye alınmalıdır. Toplumsal huzur için bu zorunludur. Demokrasi de bir diğer temel niteliktir. Demokrasi temel hak ve özgürlüklerin çoğunluğa karşı da güvence olduğu bir rejimdir. Laiklik ilkesinin demokrasiyle çatıştığını iddia etmek yanlıştır. Laik düzen demokrasinin gelişmesinde itici gücü oluşturmuştur."

"Irak'taki soydaşlarımız Türkmenlerin çatışan taraflardan biri haline gelmesi bizim için bir endişe kaynağıdır. Terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde barınması Irak'a ilişkin bir diğer sorundur. Irak'ın terör örgütü için etkin yaptırımlarda bulunması gerekmektedir. Aralık 2007'den beri TSK çok etkin kara ve hava operasyonları icra etmiştir ve etmeye devam edecektir. Bu operasyonların icrası esnasında ABD ve TSK arasındaki işbirliği mükemmel seviyededir. Önemli görevlerimizden biri de bu ilişkilerin korunmasıdır. Bu ilişkiler köprüdür ve tarihidir. Bu ilişkiler bugün iki ülke için her zaman olduğundan daha önemlidir."

"Genelkurmay Başkanlığı görevini Org. Büyükanıt'tan biraz sonra teslim alacağım. Kendisine askerlik mesleğine ilk adımımı attığım günden beri tanıyorum. Görevi kendisinden almaktan gurur ve onur duyuyorum. Ordular temelde gücünü silahtan alır Türk ordusu ise gücünün kaynağını ulusunun sevgisinden ve yüreğinden alır."

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap