9 °C

Gıda fiyatlarındaki artış kaygılandırıyor

IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları çerçevesinde düzenlenen Kalkınma Komitesi'nin sonuç bildirisinde, küresel ekonomiye yönelik riskler değerlendirildi.

Gıda fiyatlarındaki artış kaygılandırıyor

WASHINGTON - IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları çerçevesinde düzenlenen Kalkınma Komitesi'nin sonuç bildirisinde, büyük oranda gelişmekte olan ülkelerin öncülüğünde küresel ekonominin güçlendiğine yönelik belirtilerin memnuniyetle karşılandığı, ancak özellikle gıda ve enerji olmak üzere bazı sektörlerdeki aşırı ısınmanın, gelişmekte olan ülkeleri ve özellikle de en kırılgan nüfuslarını riske atacak şekilde, fiyat baskıları ve dalgalanmayla sonuçlanma riskinden kaygı duyulduğu belirtildi.

Bildiride, "Doğal felaketlerden, çatışmalardan ve sosyal huzursuzluklardan doğan ekonomik zorluklara karşı tetikte olma sözü veriyoruz. Sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı bir büyümenin sağlanması ve ihtiyaç duyulan yerlere zamanında ve etkili destek sağlamaya olan bağlılığımız sürüyor" ifadesi kullanıldı.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın bazı kesimlerindeki son olayların, ülkeden ülkeye değişecek biçimde, kalıcı sosyal ve ekonomik etkilerinin olacağına işaret edilen bildiride, Dünya Bankası ve IMF'nin konuya olan ilgisi ve tavsiyelerinden memnuniyet duyulduğu kaydedildi. Bildiride, Dünya Bankasına, hükümetlerle ve ilgili çok taraflı, bölgesel ve ikili kuruluşlarla birlikte çalışarak, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya yönelik desteğini güçlendirmesi çağrısı yapıldı.

Yüksek gıda fiyatları büyük risk

Yüksek ve değişken uluslararası gıda fiyatları ve bunun kırılgan nüfuslara etkisinden, büyümeye ve yoksullukla mücadeleye getirdikleri uzun vadeli risklerden kaygı duyulduğu ifade edilen bildiride, Dünya Bankasının, G-20 de dahil olmak üzere ortaklarıyla birlikte çalışarak, gıda güvenliği ve fiyat değişkenliğiyle alakalı kısa ve uzun vadeli zorlukların üstesinden gelmede yardım edici bir tavır sergilemesinden memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

Afrika kıtasının şoklardan orantısız şekilde etkilendiği ve özel bir ilgiyi hakettiği ifade edilen bildiride, kadınların tarım sektöründe oynadığı kritik role ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamanın önemine vurgu yapıldı.

Bildiride, gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım etmek adına, gıda ve tarım sektörlerinde daha güçlü, koordineli ve çok taraflı bir hareket tarzı izlenmesinin önemine işaret edildi.

Uluslararası toplumunun ortak çabasının bir parçası olarak, Dünya Bankasının, istihdam yaratılması, özel sektör kalkınması, kapsayıcı büyüme, güçlü kurumların inşası ve güvenlik ve adaletin geliştirilmesi gibi konulara odaklanarak, ülkelere yardım etmede kilit rol oynayabileceği ifade edilen bildiride, iklim değişikliğiyle mücadelede verilen çabalara da değinildi.

44 milyon kişi daha yoksulluğa sürüklendi

Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick de Kalkınma Komitesi'nin sonuç bildirisinin yayımlanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, gıda fiyatlarındaki artışın dünyadaki yoksul kesime yönelik en büyük tehdidi oluşturduğunu, yüksek fiyatlar yüzünden son bir yıl içinde 44 milyon kişinin daha yoksulluğa sürüklendiğini belirtti.

"Tam boyutlu bir krizden sadece bir şok uzaklıktayız" diyen Zoellick, Dünya Bankasının, yüksek gıda fiyatlarıyla mücadele eden yoksul ülkelere destek sağlamak için bir dizi program üzerinde çalıştığını sözlerine ekledi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.