10 °C

Gürültü kirliliği ve Avşa Adası

Gürültü kirliliği ve Avşa Adası

A. Enver ÇITAK / Dış Ticaret Danışmanı

Anayasamız, kanunlarımız, genelge, yönetmelik ve tebliğlerimiz var. Tümü biz vatandaşların sağlıklı yaşayabilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını hedefliyor. Ama gel gelelim uygulayıcılar istekleri doğrultusunda yorumlamaları halinde bu kanunlar bir eziyet furyasına dönüşebiliyor. Nitekim turistik beldelerin bazılarında bu keyfi uygulamalar nedeniyle dinlenmek amacıyla gelen vatandaşlarımız dinlenmeyi bırakın stres yükleniyorlar. Anayasamız'ın 56. maddesinde "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir" denilmektedir.

YÖNETMELİK

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ(2002/49/EC) gereği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, belediyeler ile işbirliği yaparak gerekli önlemleri almakla mükelleftir. Yönetmeliğin 24. maddesi "Elektronik olarak müzik yayını yapan eğlence yerleri ve rekreasyon (EĞLEN DİNLEN) alanlarından kaynaklanan çevresel gürültü seviyesi aşağıda belirtilmiştir: "Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 5 dBA'dan ve 7 dBC'den daha fazla aşamaz" denilmektedir. Bu yönetmelik 7.3.2008 tarihinde Resmi Gazete'de yer almış.

İŞYERİ AÇMA RUHSATI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ve bu yönetmelikte "Yetkili idare: Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresini; büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesini, bunların dışında kalan hususlarda büyükşehir ilçe veya ilk kademe belediyesini; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyeyi ve organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini" olarak belirtilmektedir.

Yönetmelik 38. maddesi "CANLI MÜZİK YAYINI" konusu içermektedir. "Madde 38- lokantalara, içkili yerlere ve mesken mahal dışında bulunan çay bahçelerine, halkın huzur ve sükžnu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolü müteakip, yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği kişinin kararıyla canlı müzik izni verilir. Canlı müzik izni ruhsata işlenmez. Ancak görevliler sorduğu zaman gösterilebilecek şekilde işyerinde bulundurulur. Canlı müzik izni verilen yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükžnunu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda izin iptal edilir. Bu hususlar, canlı müzik izni verilirken işletme sorumlusuna tebliğ edilir" denilmektedir.

Niye bunları yazdım.

Balıkesir merkez doğumlu olarak 2. kez ailem ile tatile geldiğim AVŞA Adası'nda da tatilimi, ikamet binası (YANİ KONUT), motel, sokak ve aşırı ses ile 02:00'ye kadar belediyeden izinli müzik çalma yeri, otel, pansiyon ve konut altında çalışma izini verilmiş aşırı seste müzik çalma yeri yerleşimi içinde ve kordonda yürürken ciğerimizi sarsan çalınan müzik sesi, sabahın ilk ışıklarına kadar bas derecesi yüksek Avşa sahilinden geride bir disko ve tümünde metrelerce uzakta olmanıza rağmen insanları rahatsız edecek tarzda açılmış müzik, şarkı söyleyenlerin ve CD banttan elektronik ortamdan yaratılan sesleri.

Avşa'nın velinimeti turistler, Bu turistlerin % 60'ı 30 yaş altı genç grup, diğer bölüm benim gibi yaşlı. Olsun yine bu yaşlı turist Avşa'yı geziyor, lokantalarında öğle - akşam yemeklerini yemekte, dükkalarından alışveriş yapmakta, tatil amaçlı harcama limitli tasarrufunu AVŞA'da harcayarak değerlendirebilmektedir.

Siz dinlenmek amacıyla geldiğiniz AVŞA'da insanın huzur ve sükžnunu, ruhsal sağlığını bozacak şekilde sesi açık olan birçok müzik çalma yerinden çıkan sesleri ve hele kaldığınız motelinizin 2. katında odanızda yaz gecesi kapı pencereniz kapalıyken duyulabilmekte üstelik pencerenizin zangırdadığını da saatler boyunca duyabilmektesiniz.

Doğru mu?

Niçin TURİST olan insana saygı yok, niçin belediye olarak bu tür işyerlerini insanları rahatsız etmeyecek bir yere veya belirli bir ses seviyesine veya yeterli yalıtımı yapılmış binalarda olacak şekilde izin verilmiyor.

Anayasamız'ın 56. maddesi vatandaşa ödev olarak verilen görevi kabul ederek belediyenin, devletimizin yetkili makamlarından AVŞA'da yeterli bir şekilde Vatandaşın sağlığını koruyabilecek önlemleri almalarını talep etmekteyim.

TÜRK CEZA KANUNU

Kanunlara uymayanların cezalandırılması içinde Türk Ceza Kanunu bulunmaktadır. Bu kanunun 183. maddesi gürültüye neden olma maddesi olarak yer almakta, "İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır" denilmektedir.

Ben gidip kolluk kuvvetlerine bu maddeye göre şikayette bulunsam gürültünün benim sağlığımı bozduğunu nasıl ispatlayabileceğim. Şikayetimde ısrar etsem AVŞA'da hangi devlet kuruluşu ses ölçümü yapabilecek? Halbuki yönetmelik var, uygulama kuralları var. Misafirine daha fazla saygı gösterebilmesi gereken bir belediye ve bu belediyenin verdiği ve vereceği izinleri tekrar tekrar kontrol edebilme ihtiyacı var.

Amacım;

"Çare devletimdir" savım ile bu gürültü kargaşasının makul bir seviyeye çekilebilmesi ve biz yaşlı turistlerin tatilini ve gürültü ile yaşamak zorunda kalan AVŞALI'YA zehir etmemeleri için gerekli önlemleri alabilmeleridir.

BİR NOT

26 Haziran 2008 tarihli DÜNYA Gazetesi'nde yer alan AKÇAY DALYAN Zeytinli ile ilgili sağlıksızlık ve insana saygısızlık durumunu konu alan yazım nedeni ile Dalyan halkından teşekkür aldım. Fosseptik toplama yerini çalıştıran körfez birliği TEK ile borç ödemesini anlaşıp elektriğini açtırmış. Aşırı koli basili ölçü değerlerine sahip DALYAN Sahili'ne fosseptik atıklar elektrik motorları ile pompalanmaya başlanmış. 1-4 Ağustos'ta yapılaması gereken ... Rock Festivali ertelenmiş. İnşallah yapılmaz dileğim ile ertelenmesine de teşekkür etmem gerekiyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap