11 °C

Hadım teklifi komisyonda kabul edildi

Çocuğa karşı işlenen cinsel suçların cezalarında artırıma giden kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Hadım teklifi komisyonda kabul edildi

ANKARA  - Kamuoyunda "Hadım" teklifi olarak bilinen çocuğa karşı işlenen cinsel suçların cezalarında artırıma giden kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklifte yer alan TCK'nın 102, 103 ve 104'ncü maddelerinde düzenlenen "cinsel saldırı", "çocuğun cinsel istismarı" ve "reşit olmayanla cinsel ilişki suçu"ndan mahkum olanlar için getirilen "testosteran etkisini önemli ölçüde azaltıcı tedaviye tabi tutulmaları" düzenlemesi CHP'lilerin itirazlarına ve tepkilerine rağmen AKP'lilerin oyuyla kabul edildi.

On yıldan on sekiz yıla kadar hapis cezası

Fiilin vücuda, organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on yıldan on sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi halinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikayetine bağlı olacak.

Mağdur evini işini terk ederse ceza üçte bir oranında artacak

Mağdurun bu suç nedeniyle eğitimini, işini, ailesini veya oturduğu yerleşim bölgesini terk etmek ya da eğitim gördüğü kurumu veya çalıştığı işyerini değiştirme zorunda kalmış ise verilecek ceza üçte bir oranında artırılacak. Suçun işlenmesi durumunda mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılması durumunda kişi ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılacak. Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunacak.

Çocuğa tecavüzün cezası on iki yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası

Teklifin ikinci maddesiyle düzenlenen çocuğa karşı işlenen cinsel suçlarla ilgili düzenlemeye göre ise çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, altı yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Cinsel istismar deyimi, on beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış ile diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar olarak anlaşılacak.

"Ensest"in cezası da arttı

Teklifin üçüncü maddesi ise TCK'nın "cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişinin şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını öngören 104'ncü maddesinde değişiklik öngörüyor. Buna göre de suçun aralarında evlenme yasağı bulunan kişiye karşı işlenmesi halinde şikayet aranmaksızın fail hakkında 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Çocuğu taciz edene iki kat ceza

TCK'nın 105'nci maddesinde değişiklik öngören düzenlemeye göre ise ‘bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında mağdurun şikayeti üzerine üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına hükmolunması" hükmüne "Fiilin çocuğa karşı işlenmesi halinde şikayet aranmaksızın verilecek cezanın yarısına kadar artırılması"nın eklenmesini öngörüyor

Zorla evlendirene bir yıldan üç yıla kadar hapis

Teklifin beşince maddesinde ise TCK'nın 230'ncu maddesinde değişiklik öngörülüyor. Buna göre evlenme yaşına ulaşmış bir kimseye evlenmesi yönünde cebir veya tehdit kullanan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Bunun sonucunda bir kişiyi istemediği bir kimseyle evlenmeye zorlamak suretiyle kişinin intihara teşebbüs etmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması halinde verilecek ceza üç yıldan intihar etmiş ise yedi yıldan az olamayacak.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.