Halıcılar gelecek stratejilerini belirliyor

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, "Sektörde dışa bağımlılığı azaltmak için Millileşme Komisyonu kurduk. Ham madde, makine, yedek parça ve yazılım konusunda dışa bağımlılığı azaltmak için Gaziantep Üniversitesi ile iş birliği halinde çalışıyoruz" dedi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliğince (GAHİB), "Millileşme Komisyonu" kurulduğu, ham madde, makine, yedek parça ve yazılım konusunda dışa bağımlılığı azaltmak için Gaziantep Üniversitesi ile iş birliği halinde çalışıldığı bildirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, GAHİB sektörün geneli ile ilgili kurum ve kuruluşları bir araya toplayarak, hem 2018 yılının değerlendirmesini hem de 2019 yılı ve sonrasına ilişkin planlanan çalışmaları aktarmak üzere istişare toplantısı düzenledi.

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, toplantıda yaptığı konuşmada, sektörün gelecek 4 yılını planlamak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, 2019'un, bu çalışmaların aksiyona dönüşeceği oldukça hareketli bir yıl olacağını vurguladı.

Halı sektörünün yüzde 70 civarında dışa bağımlı olduğuna dikkati çeken Kaplan, "Sektörde dışa bağımlılığı azaltmak için Millileşme Komisyonu kurduk. Ham madde, makine, yedek parça ve yazılım konusunda dışa bağımlılığı azaltmak için Gaziantep Üniversitesi ile iş birliği halinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaplan, Gaziantep’in, dünyanın makine halısı üretim merkezi olmasına rağmen sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak bir laboratuvarının bulunmamasının büyük eksiklik olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün kümelendiği ve üretim-ihracat hacmi olarak söz sahibi olduğumuz şehrimizde, ihtiyaç duyduğumuz test ve laboratuvar ihtiyacını şehir dışında giderebiliyoruz. Yerelde TSE, OSB, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu MYO ile ayrıca ilgili bakanlıklar düzeyinde girişimlerde bulunmaktayız. TÜBİTAK ile de temasa geçerek test ve laboratuvar ihtiyaçlarımızın önemli bir kısmını şehrimizde yapabilmek için çalışıyoruz."

Makine Halısı Strateji Raporu hazırlanıyor

Sektörün üretimde kullanılan kaynaklar açısından dışa bağımlı olduğunu ve ham maddelerin bir kısmının temininde toplu pazarlık etmekten kaynaklanacak gücü doğru kullanılabilmek amacıyla ortak satın alım operasyonlarını yürütecek bir yapı kurguladıklarını ifade eden Kaplan, sorunlu yurt dışı alacaklarının çözümü için ayrı bir komisyon da kurulduğunu bildirdi.

Kaplan, sektörün ihtiyaç duyduğu personeli yetiştirmek, sektörde nitelikli personel açığını kapatmak, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek, meslek liseleri ve üniversitelerde ilgili bölümlerin açılması, var olan bölümlerin donanım, yazılım ve müfredat olarak sektöre cevap verebilecek şekilde güncelleştirilmesi konularında çalışmalar yapıldığını belirtti.

Bu hedeflere ulaşmak için çok ciddi bir çalışma başlattıklarına dikkati çeken Kaplan, şöyle devam etti:

"GAHİB olarak 2018 yılında yürütülen hazırlık çalışmaları neticesinde uluslararası bir danışmanlık firmasıyla beraber bir çalışma başlattık. 4 ay sürecek yoğun bir çalışma neticesinde Makine Halısı Strateji Raporu'nu ortaya koyacağız. Bu kapsamda sektörün mevcut durumunu, rakip ülkeleri ve hedef ülkeleri detaylı bir şekilde analiz edeceğiz. Sektörün geneli ile istişare ederek gelecek hedefleri belirleyeceğiz. Bu hedeflere yönelik somut uygulama adımlarından oluşacak eylem planı hazırlanacaktır. Bu çalışmayı sektörümüzdeki firmalar ve değer zinciri içerisindeki diğer kurum/kuruluşlarla iş birliği içerisinde hazırlayacağız. Sonuçlarını yine hem bütün firmalarımızla hem de yerel ve ulusal kurum/kuruluşlar ile paylaşacağız. Bu çalışma önümdeki 4 yılda yürütülecek faaliyetlerimizin detaylı zaman ve içerik planlarından oluşacaktır."

Kaplan, sektörün içinde bulunduğu yoğun iç rekabeti azaltmak amacıyla potansiyeli olan yeni pazarlar araştıracaklarını belirterek, "2019 yılı hedef ülkelerimiz Meksika, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Malezya, Endonezya, Singapur, Japonya ve Güney Kore olarak belirlenmiştir. Öncelikle detaylı analizler ve yerinde pazar araştırması yöntemiyle bu ülkeleri araştıracağız, tüketici trendleri, rakip ülkeler ve dağıtım kanalları incelenecek." ifadelerini kullandı.

Etiketler