Hamsinin DNA'sına koruma

Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

 
ANKARA - Koruma altına alınan Su Ürünleri Genetik Kaynakları'nın yurt dışına çıkarılması, yabancı kişi ve kuruluşların bu kaynaklar üzerinde yapacakları çalışmalar mevcut mevzuat veya yeni kurulacak bir Ulusal Komitenin tavsiyesiyle Tarım Bakanlığı'nın iznine bağlı olacak. 
 
Türkiye iç su ve denizlerinde yaşayan su ürünleri genetik kaynaklarının tanımlanması, korunması, sürdürülebilir kullanımı, politika ve alt yapı oluşturulması ile ilgili usul ve esasları belirleyen "Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında Yönetmelik" yürürlüğe girdi. 
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre Türkiye'ye özgü balık ve diğer su ürünleriyle ilgili embriyo, sperma, ovum, hücre, doku, DNA ve diğer su ürünleri genetik materyallerinin yapay yöntemlerle ve ağırlıklı olarak dondurularak koruma altına alındıkları gen bankaları kurulacak. Yönetmeliğin yürütülmesinden Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Hayvan Genetik Kaynakları Ulusal Koordinatörü sorumlu olacak. Su Ürünleri Genetik Kaynakları (SÜGK) kategorisi oluşturulurken bu kategoriye gıda, yem ve tarımsal üretim amaçlı kullanılan ya da potansiyel kullanım alanı bulunan, su ürünlerine ait tür, alt tür, varyete, hat, ekotip, suş ve topluluklar ile yeni oluşturulan varyete, hat ve hibritleri dahil edildi. Su Ürünleri Genetik Kaynaklarını Koruma Ulusal Komitesi ise Bakanlık Müsteşar Yardımcısı başkanlığında üst düzey bürokratlardan oluşacak. Komitede ilgili meslek ve sivil toplum kuruluşlarından dört temsilci de yer alacak. Ulusal Komite ekim ayında olağan toplantısını yapacak. Komite koruma faaliyetleriyle ilgili ilkeleri, hedefleri ve politikaları belirleyecek, çalışmaları değerlendirip sonraki dönem çalışma programını yapacak. 
 
Koruma altına alınan Su Ürünleri Genetik Kaynakları'nın yurt dışına çıkarılması, yabancı kişi ve kuruluşların bu kaynaklar üzerinde yapacakları çalışmalar mevcut mevzuat veya Ulusal Komitenin tavsiyesi ile Bakanlığın iznine bağlı olacak.