20 °C

Hayat boyu öğrenime 7 milyon euro destek

Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi–II. Hibe Programı duyurusu yayımlandı. Bütçesi 7 milyon 250 bin euoluk program kapsamında başarılı proje sahiplerine 100 ila 200 bin euro destek verilecek

Hayat boyu öğrenime 7 milyon euro destek

ANKARA - AB Bakanlığı'na bağlı "http://www.yereldeab.org.tr/" internet sitesinde yayımlanan duyuruda, teklif çağrısıyla özellikle dezavantajlı kişiler ve 25 ila 64 yaşları arasındaki kadınlara temel ve mesleki beceriler ile yetkinliklerin kazandırılması hedefleniyor.

Duyuruda, "rehberlik ve danışmanlığın artırılması için yaygın eğitim yoluyla öğrenme kalitesinin artırılması, uzaktan öğrenme gibi farklı öğrenme içerikleri ve öğrenme şekilleriyle bireylerin öğrenmeye erişiminin kolaylaştırılması, eğitim sistemi ve işgücü piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesinin" hedeflendiği belirtildi.

Bütçesi 7 milyon 250 bin euro olan program kapsamında başarılı proje sahiplerine en az 100 bin, en fazla 200 bin euro destek sağlanacak. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığına yapılacak başvurular 30 Ekim'e kadar yapılabilecek.