6 °C

Hazine desteğinde maliyetler düştü

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kuru Kararına göre, denizcilik sektörünün sistemden faydalanma kapsamı genişletildi.

Hazine desteğinde maliyetler düştü

ANKARA - Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda yapılan değişikliklerle, Hazine desteğinden yararlanacakların maliyetleri düşürülürken, denizcilik sektörünün sistemden faydalanma kapsamı genişletildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kuru Kararına göre, birden fazla gemiye sahip tek yararlanıcıların "risk grubu" için belirlenen limitten yararlanması sağlanıyor.

Daha önce, 1500 DWT veya 700 GT'nin üzerindeki teknelerin destekten yararlanması imkanı mevcutken, yeni düzenlemeyle, 1000 DWT veya 500 GT'nin üzerindeki teknelerin  destekten yararlanması imkanı sağlanıyor ve bunun yanısıra, römorkörlerin de bu destekten yararlanması mümkün hale getiriliyor.

Eski düzenleme kapsamında, denizcilik sektörü işletme ve yatırım kredisinden yararlanabilmek için geminin en az yüzde 15'inin fiziki olarak inşa edilmiş olması gerekmekteydi. Yeni düzenleme ile en az yüzde 15 oranında  harcama yapılmış gemi yatırımları da destekten yararlanabilecek.

Tersane tanımında yapılan değişiklik ile Hazine destekli kefalet sisteminden faydalanmak isteyen tersanelerin başvuru süreci kısaltılıyor.

Kurum, yararlanıcılara, destekten yararlanacak kredilere ilişkin koşullara, sağlanacak kefaletlere, başvuruların değerlendirilmesi ve kabulüne ilişkin hususlar ile istenilecek belgelere, temerrüt, tazmin, kanuni takip,tahsilat ve diğer hususlara ilişkin prensip ve uygulamaları temel bankacılık uygulamaları ile uyumlu olmak kaydıyla belirlemeye yetkili kılınırken, Hazine onayı mekanizması kaldırılıyor.

Özetle, Bakanlar Kurulu Kararı değişikliği ile destekten yararlanacak gemi tanımının kapsamı genişletiliyor ve birden fazla gemiye sahip yararlanıcılara sağlanacak kefalet limiti yükseltiliyor. Ayrıca destekten yararlanacakların karşı karşıya olduğu maliyetler düşürülürken, sistemden faydalanmak isteyen tersanelerin başvuru süreci de hızlandırılıyor.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.