25 °C

HSYK bağımlı hale getiriliyor

HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, Anayasa paketini internetten okuduklarını belirterek, "Bize hiçbir zaman olması gereken yoldan ulaşmadı" dedi

HSYK bağımlı hale getiriliyor

İSTANBUL - HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, taslak metinle bağımlı bir HSYK yaratıldığını vurguladı ve "Adalet Bakanı ve müsteşar HSYK'dan çıkarılmalıdır" dedi.

Anayasa paketiyle ilgili basın toplantısı düzenleyen HSYK Başkanvekili Özbek, yargı reformunun öncelikle bağımsız ve iş yükü konularında yapılması gerektiğini belirtti ve "Taslak metinde bağımsızlık ve iş yükü konusu gözardı edildi. Yargıdaki iş yükünü azaltacak önlemler hazırlanmalı" dedi.

Türk halkının gerçek bir yargı reformu beklentisi içinde olduğunu belirten Özbek, "HSYK'da Adalet Bakanı ve müsteşarının bulunması yargı bağımsızlığını zedeliyor. Yapılan düzenlemeler yargıyı ele geçirmek amacını taşıyor. Anyasa taslağı Anayasa'ya aykırı nitelikte" yorumu yaptı.

HSYK'nın mevcut durumda bağımsız olmadığını savunan Özbek, kurula Adalet Bakanı'nın başkanlık ettiğini ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı'nın katılmadığı sürece kurulun toplanamadığını söyledi.

HSYK'nın görevlerinin tümüyle yargıyla ilgili olduğuna vurgu yapan Başkanvekili, "Adalet Bakanı'nın kurulda olması bağımsızlığı kaldırıyor" dedi. Özbek, kuruldan Adalet Bakanı ve Müsteşarı çıkarılmasını, kurulda siyasallaşma önlenmesini, kurulun disiplin kararlarına yargı yolu açılmasını ve kurulun idari ve mali bağımsızlığının sağlanmasını istedi.

Özbek'in taslakta eleştirdiği noktalar şöyle:

- Anayasa’ya göre Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, adalet anlayışı içinde, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik laik sosyal bir hukuk devletdir.

- Anayasa’mızdaki bu ikinci madde değiştirilemeyeceği gibi, değiştirilmesi dahi kabul edilemez.

- HSYK Anayasa’nın yargı bölümünde, yüksek maddelerden hemen sonra 159. maddede belirlenmektedir. Dolayısıyla HSYK’nın yapısı ve çalışma esaslarının anayasa’da yer aldığı, kuvvetler ayrılığı ilkesi göz önünde bulundurularak düzenlenmesi gerekmektedir.

- Aksine davranışlar Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerini belirleyen ikinci maddesine engel olacağı gibi, Anayasa’nın 6 ve 9. maddeleriyle çelişki yaratmaktadır.

- Taslak metinle bağımlı bir HSYK yaratılmıştır. Adalet Bakanı ve müsteşarının HSYK içinde bulunması yargı bağımsızlığını zedeliyor.

- Yapılması gereken yargı reformu, yargıya gelen iş sayısını kaynakta kurutmak, yaratıcı ve yenilikçi çareler üreterek iş yoğunluğunu en aza indirgemek ve adaleti en üstün derecede tecelli ettirerek hak sahiplerine haklarını en kısa sürede ve en az masrafla teslim edebilmektir. Geciken adaletin adalet olmadığı gerçeği ortadan kaldırılmalıdır.

- Bugünkü yapısıyla HSYK'nın başkanlığını Adalet Bakanı yapmakta, müsteşarı katılmadığı takdirde toplantı yapılamamakta, Bakanlığa bağlı adalet müfettişlerinin yaptığı soruşturmalar sonucunda hazırladıkları rapor çerçevesinde karar vermekte, idari ve mali özerkliği, binası ve sekreteryası bulunmamaktadır.

- Teftiş Kurulu, Adalet Bakanı'na bağlıdır. Kurul gündemi Adalet Bakanı'nca hazırlanmaktadır. Kurul üyelerinin gündem sırasında sadece acele ve günlü işleri gündeme alınıp görüşülmesi yönünde önerge vermeleri imkanı bulunmaktadır. HSYK Kanunu'nun 10. maddesi gereğince Kurul, üye tam sayısıyla toplanabilmekte, salt çoğunlukla karar alabilmektedir. Bu haliyle mevcut Kurul bağımsız değildir

Özbek, Başbakan'ın sadece kendilerini düşünüyorlar yönündeki sözlerinin kendilerini incittiğini belirten Özbek, "Taslak metin, bize hiçbir zaman olması gereken yoldan ulaşmadı, internetten okuduk" dedi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap