25 °C

HSYK'nın aday listesi bugün yayımlanacak

YSK seçim takvimine göre, HSYK üyeliği için kesinleştirilen aday listesi www.ysk.gov.tr adresinde bugün yayımlanacak. HSYK üyeliği için 64 aday yarışacak

HSYK'nın aday listesi bugün yayımlanacak

ANKARA - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)  seçimi için adli ve idari yargıda görev yapan 13 bin 994 hakim ve savcı, 12 Ekim'de sandık başına gidecek. 

Yargıda Birlik Platformu ve Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) desteklediği adaylarla seçime bağımsız girdiğini belirten adaylar olmak üzere, 48'i adli, 16'sı idari yargıdan toplam 64 aday yarışacak.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimine göre, kesinleştirilen aday listesi www.ysk.gov.tr adresinde bugün yayımlanacak. Adaylıkları kesinleşenlerin, soyadı esas alınarak alfabetik sıraya göre oy pusulasındaki yerleri de bugün belirlenecek ve www.ysk.gov.tr adresinde özgeçmişleri bu sıraya göre yer alacak.

Seçim takvimine göre, ayrıca bugün oy pusulalarının adli ve idari yargı olarak ayrı ayrı basımına ve il seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine başlanacak. 

13 bin 994 kişi oy kullanacak 

Seçimde 12 bin 520'si adli yargı, bin 474'ü idari yargıdan olmak üzere toplam 13 bin 994 hakim ve savcı oy kullanacak.

12 Ekim'de yapılacak seçimde adli yargıdan 7 asıl, 4 yedek üye, idari yargıdan 3 asıl 2 yedek üye belirlenecek. Üyeler 4 yıl görev yapacak.

22 asıl 12 yedek üyesi bulunan HSYK'nın 4 üyesi cumhurbaşkanı tarafından belirlenirken, Yargıtaydan 3 asıl, 3 yedek, Danıştaydan 2 asıl, 2 yedek, Adalet Akademisinden 1 asıl, 1 yedek üye seçiliyor. Adalet bakanı ve müsteşarının doğal üye olduğu Kurul'a birinci sınıf adli ve idari yargı hakim ve savcılar arasından seçim yoluyla 10 asıl, 6 yedek üye girecek. 

Oy verme işlemleri 

İl seçim kurullarınca, il seçim kurulları, oy kullanacak hakim ve savcı sayısına göre, kamu görevlileri arasından seçilecek bir başkan, dört asıl ve iki yedek üyeden oluşan sandık kurullarını yarın oluşturmaya başlayacak. 

Hakim ve savcılar, sandık ve il seçim kurullarında oyların sayım, döküm ve seçim tutanaklarının birleştirilmesi çalışmalarını izleyebilecek, sonuç tutanaklarından örnek alabilecek.

Seçim çevresi 

HSYK üyeliğine adli yargı hakim ve savcıları arasından yapılacak seçimde, her il bir seçim çevresi olacak. Adli yargı hakim ve savcıları, görev yaptıkları yerin bağlı olduğu il seçim kurulunca belirlenen sandıkta oylarını kullanacak.

HSYK üyeliğine, idari yargı hakim ve savcıları arasından yapılacak seçimde bölge idare mahkemesinin bulunduğu yargı çevresi bir seçim çevresi olacak. İdari yargı hakim ve savcıları görev yaptıkları yerin yargı çevresi içerisinde yer alan bölge idare mahkemesinin bulunduğu il seçim kurulunca belirlenen sandıkta oylarını kullanacak. 

Propaganda yasağı

Adaylar, kesin aday listesinin ilan edildiği bugünden oy verme süresinin bitimine kadar propaganda yapamayacak. Bu süreçte reklam yapmak, pankart, afiş, poster ve benzeri şeyleri asmak veya yapıştırmak gibi usullerle her türlü propaganda yapılması yasak olacak.

Adaylar, seçmenlere mektup, elektronik posta ve kısa mesajlar göndermek suretiyle kendilerini tanıtabilecek, mesleki konulara/sorunlara ilişkin düşüncelerini açıklayabilecek ve bu amaçlara yönelik kapalı yer toplantısı yapabilecek. 

Propaganda yasağına uymayanlar hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacak. 

Oy kullanma

Yargıtay, Danıştay, HSYK ve Adalet Bakanlığında görev yapan hakim ve savcılar ile yurt dışında bulunan hakim ve savcılar Ankara'da, geçici yetki ile bir başka yerde görevlendirilmiş olanlar ise görevlendirildikleri yerde oylarını kullanacak.

İzinli, görevli, hastalık veya aylıksız izinli ve benzeri nedenlerle görev yaptıkları yerin dışında bulunan hakim ve savcılar, seçmen listeleri kesinleştirilmeden önce (16 Eylül 2014 Salı günü) askı süresi içinde oy kullanmak istedikleri yerdeki il seçim kuruluna başvurmak suretiyle bulundukları yerde oylarını kullanabilecek. 

Seçmen listelerinde yer almalarına karşın, oy verme gününden önce HSYK'ca herhangi bir nedenle meslekten ayrılmış oldukları bildirilenler oylarını kullanamayacak.

Oy verme gününden önce, meslekten herhangi bir nedenle ayrılmış veya yaş haddi sebebiyle (11 Ekim 2014 Cumartesi günü dahil) ayrılacakların isim listesi, en geç 10 Ekim 2014 Cuma günü saat 17.00'ye kadar HSYK tarafından YSK'ya bildirilecek. 

Meslekten ayrıldığı bildirilenlerin isimleri il seçim kurullarına iletilecek. Bu kurullarca ayrılanların isimlerinin karşılarına "Oy kullanamaz" şerhi konulacak.

YSK Başkanı seçilenlere mazbatasını verecek 

YSK, il seçim kurullarından seçim türüne göre gelen sonuç bildirme tutanaklarındaki oyları toplayarak tutanakla birleştirecek ve en fazla oy alan adayların sırasıyla asıl ve yedek üye olarak seçildiğini belirleyecek.

Oylarda eşitlik halinde YSK, aralarında ad çekme suretiyle sıralamayı tespit edecek. Sonuçlar kesinleştiğinde, seçilmiş olanlara YSK Başkanı tarafından tutanak (mazbata) verilecek.