5 °C

İç denetçilere gelen yeni yükümlülükler

İç denetçilere gelen yeni yükümlülükler

İsmail AKYEL / İç Denetçi

7 Şubat Perşembe günü yayınlanan yeni yönetmelik ile kamuda çalışan iç denetçilerin çalışma usul ve esaslarında değişiklik yapıldı. 2006 yılında bu yana yürürlükte olan eski yönetmelik ihtiyaçlara cevap veremiyor muydu? İç denetim mesleğinin Türkiye'de yeni olması sebebiyle 7 yıl aradan sonra yeni ilaveler yapılarak kamu iç denetçilerine yeni yükümlülükler getirdi.

Yönetmeliğin en göze batan maddesi, iç denetim gözetim faaliyeti hakkında olan 14 maddedeki değişiklik. Bu madde bir nevi iç denetçilerin denetlenmesi gibi görülebilir. İç denetim gözetim faaliyeti, iç denetimin kalitesini arttırmaya yönelik bir çalışmadır. Bu maddenin getirmiş olduğu yenilik ile artık kamuda iç denetçilerin yapmış olduğu iç denetim faaliyeti, başka bir iç denetçi tarafından denetlenecektir. İç denetimin denetlenmesinde izlenecek yol da bu madde ile belirtilmiştir. Yine bu madde kapsamında aslında iç denetim faaliyeti esnasında izlenmesi gereken yol da bize gösterilmiştir.
İlgili maddeye göz atarsak:

1) İç denetim birimi başkanı, kalite güvence ve geliştirme programı kapsamında, her bir denetim görevinin denetim ve raporlama standartları ile rehberlere uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla kıdemli bir iç denetçiyi, denetimin gözetimi sorumlusu olarak görevlendirir. Kurulun düzenlemelerine uygun olarak denetimin gözetimi faaliyeti, iç denetim birimi başkanı tarafından da yürütülebilir.

2) Denetimin gözetimi sorumlusu olarak görevlendirilenler, başka bir iç denetim faaliyetinde de görevlendirilebilir.

3) Denetimin gözetimi sorumluluğu;

a) Çalışma planının yeterli risk analizine dayandırılıp dayandırılmadığı,

b) Görev iş programında belirlenen denetim testlerinin denetim amaçlarının gerçekleştirilmesi için yeterli olup olmadığı,

c) Görev iş programında yer alan testlerin uygulanıp uygulanmadığı ve denetim sonuçlarına dayanak teşkil eden bilgilerin kayıtlı hale getirilip getirilmediği,

ç) Denetim sonucunda varılan kanaatleri destekleyecek kanıtların yeterli olup olmadığı ve ilave inceleme yapılmasına gerek olup olmadığı,

d) Raporda uygulanabilir önerilere ve eylem planlarına yer verilip verilmediği, hususlarında değerlendirme yapmak ve ilgili iç denetçiden gerekli düzeltmeleri istemek görev ve yetkilerini kapsar.

(4) Denetimin gözetimi faaliyetine ilişkin diğer usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir."

Kamuyu ilgilendirdiği kadar özel sektördeki iç denetçileri de ilgilendirecek bir madde bu. İç denetim faaliyetlerinin kalitesinin artmasında iç denetimin kontrol edilmesi ve geliştirilmesi şarttır. Bu yönetmelik özel sektörde çalışan biz iç denetçilere yol göstericidir. Genel itibariyle özel söktörde iç denetçileri kim denetleyecek sorusu bu yönetmelik ile ortadan kalkmaktadır. İç denetçiyi yine bir iç denetçi denetleyecektir.

 


 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.