İhtiyaç sahibine bedava kömür

Bakanlar Kurulu kararına göre il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenerek valiliklere bildirilecek fakir ailelere, müracaatları üzerine asgari 500 kilogram bedelsiz kömür verilecek

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenerek valiliklere bildirilecek ihtiyaç sahibi ailelere, başvuruları üzerine asgari 500 kilogram bedelsiz kömür verilecek.

Valiliklere yapılan kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV dahil) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlükleri tarafından ödenecek. TKİ ve TTK'nın CİF satış esaslarına göre valiliklere teslim edeceği kömüre ilişkin bedeller görev zararı sayılacak. 

Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar Başbakan Yardımcılığı’nın talebi üzerine Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırıldı. İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenerek valiliklere bildirilecek fakir ailelere, müracaatları üzerine asgari 500 kilogram bedelsiz kömür verilecek. 2014 yılında valiliklere yapılacak kömür sevkiyatları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca belirlenecek kriterlere göre kuruluşlar tarafından belirlenen sevkiyat programı dahilinde yapılacak. 

Görevlendirme

TKİ ve TTK Genel Müdürlükleri’nin CİF satış esaslarında valiliklerce bildirilen teslim noktalarına kadar gönderilecek kömür, sevkiyat noktalarının konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla adı geçen kuruluşların sorumluluğunda nakledilecek. TKİ, bu Karar kapsamında dağıtacağı kömür ve gerekli hizmeti, işleticisi kim olursa olsun kendisine ait sahalar ile bağlı ortaklık veya iştiraklerine ait sahalardan da temin edebilecek ve kendi sorumluluğu altında valiliklere ulaştırılmasını sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) ile taşınacak kömüre bu kuruluş tarafından öncelik verilecek olup, ilgili kuruluşlar ile TCDD arasında öncelik ve taşıma konusunda protokol yapılacak. 

Organizasyon

İl içerisinde dağıtım organizasyonu valiliklerce yapılacak. Kömürün teslim ve tesellüm işlemleri ile buna dair mutabakatlar, ilgili kuruluşlarla valilikler arasında yapılacak protokolle belirlenecek. Dağıtılacak kömürün niteliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun olacak. 

Vergi ve Harçlar

Valiliklere yapılan kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV dahil) TKİ ve TTK tarafından ödenecek. TKİ ve TTK Genel Müdürlüklerinin CİF satış esaslarına göre valiliklere teslim edilecek kömüre ilişkin bedeller görev zararı sayılacak ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35. maddesi çerçevesinde ilgili kuruluşlara ödenecek.

Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine Müsteşarlığı tarafından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın görüşleri çerçevesinde, bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde belirlenecek. Karar, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Etiketler