IREC İstanbul'dan en büyük enerji dönüşüm konferansı

IREC İstanbul 2023, bölgenin en büyük enerji dönüşüm konferansını düzenlemek için yola çıktı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

3 Kasım 2023'te SwissOtel The Bosphorus'da, "Enerji Dönüşümünüzü Burada Başlatın" sloganı ile Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları ve enerji şirketleri ile başta Avrupa Birliği olmak üzere, Birleşik Krallık, Mısır, Arap Emirlikleri, Kazakistan, Özbekistan, Tayland'dan enerji şirketleri, girişimciler ve ticaret şirketlerini bir araya getirdi.

IREC Platform'un kurucusu Can Arslan tarafından, sürdürülebilir gelecek ve yeşil enerjiye geçiş konularını ele alınarak, bölgenin en büyük networking organizasyonu IREC İstanbul 2023'ün amacı ve içeriği dile getirildi.

Açılış konuşmaları kapsamında, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası(MESS), MEXT Teknoloji Merkezi Direktörü Efe Erdem'in, Sürdürülebilirliği Mümkün Kılan Dijital Teknolojiler başlığı altında enerji dönüşümünün dijitalleşme ile olan ilişkisine, sanayideki dönüşüm yaklaşımlarına ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı’ndan Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Abdulkadir Bektaş'ın, Türkiye'nin iklim ve yenilenebilir enerji politikalarının 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmadaki rolü ile yeşil kalkınma hamlesine ilişkin değerli bilgi ve görüşlerine yer verildi.

Konferans, Sınırda Karbon Düzenlemeleri ihracatçı ülkeler açısından ele aldı, The International REC Standard'ın direktörü Jared Braslawsky tarafından The International REC Standard'ın Sınırda Karbon Düzenlemelerinde ihracatçı ülkeler için AB'de yaptığı girişimlerin altı çizilerek, yenilenebilir enerji tedarik trendleri ele alındı. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının öncelikli sektörlere etkileri sektör öncüleri tarafından değerlendirildi. IREC Yenilenebilir Enerji Sertifikalarının Çin, Brezilya ve Türkiye'de ulaştığı nokta incelendiğinde Türkiye'nin bölgesinde yenilenebilir enerji tedariğinde örnek ülke olarak gerçekleştirdiği başarılar S&P Global Commodity Insights tarafından belirtildi.

 İsveç Ticaret Odası partnerliği ile, küresel İsveçli şirketlerin Türkiye'yi tedarik zincirinde karbon ayak izi açısından nasıl değerlendirdikleri ve Türkiye ile İsveç arasında enerji dönüşümü alanında yapılabilecek olası iş birlikleri, İsveçli şirketlerin sürdürülebilirlik hedefleri ve uygulamaları anlatıldı. Yeşil Sanayi başlığı altında Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da gerçekleşen enerji dönüşüm projeleri, enerji dönüşümünde hidrojenin önemi, çelik ve çimento sektöründe karbon azaltımı sağlayan projelerin sanayiler arası ve ülkeler arası iş birliği ile gerçekleştirilebileceğinin altı çizildi.

Yeşil ürünlerin üretimi ve emisyon yoğun sektörler için Enerji Depolamanın önemi vurgulandı.Karbon emisyonu azaltımı ve karbon giderme arasındaki farklar, Türkiye'de gerçekleştirilen önemli projelerden örnekler vererek sunuldu. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk karbon negatif biyorafinerisi ve sürdürülebilir havacılık yakıtı katılımcılarla paylaşıldıktan sonra bu konseptlerin regülasyonlar tarafında karbon piyasalarında nasıl değerlendirildiği açıklandı.

Gerek konferansın içeriği, akışı ve katılımcıları; gerekse Foton ekibinin özverili çalışmaları ile büyük bir başarıya ulaşan konferansın sunumları ve kayıtları yakın zamanda foton.eco/irecist adresinde paylaşılacaktır. Konferansın asıl hedefi 500 katılımcı arasında değerli networkü sağlamak ve gelecek yıllarda ülkemizde ve bölgemizde gerçekleşen başarılı enerji dönüşüm projelerinin sunulmasını sağlamaktır.”