İstihdam Paketi Kanunu'na kısmi iptal

Karar Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bir yıl sonra yürürlüğe girecek

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda "istihdam paketi" olarak bilinen 5763 sayılı Kanun'un bazı hükümlerini iptal etti.

CHP, 5763 sayılı Kanun'un, bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Davayı esastan sonuçlandıran Yüksek Mahkeme, kanunun 2. maddesiyle değiştirilen 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30. maddesinin 7. fıkrasının 2. tümcesini, 8'e karşı 3 üyenin oyuyla iptal etti.

Heyet, düzenlemenin iptali nedeniyle doğacak hukuksal boşluk, kamu yararını ihlal edici nitelikte olduğundan bu tümceye ilişkin iptal hükmünün, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak, bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

İptal edilen düzenleme, "özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna ilişkin maddeye aykırılık halinde, uygulanacak cezalarla ilgili karar verecek komisyonun çalışma usul ve esaslarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesini" öngörüyordu.

Etiketler