5 °C

İşveren idari para cezalarına karşı itirazı nereye ve nasıl yapacak?

İşveren idari para cezalarına karşı itirazı nereye ve nasıl yapacak?

AHMET METİN AYSOY / SGK Eski Başmüfettişi

 

6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Yasası idari para cezaları çok ağır ve gündem konusu. Buna karşılık söz konusu Yasa’da idari para cezalarına itiraz hususu düzenlenmemiş. İdari para cezalarına itiraz bu nedenle, Kabahatler Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır.

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 27’inci maddesi ‘’ İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararı kesinleşir’’ hükmünü amirdir.

Bu itibarla, idari para cezasına itiraz için, cezanın tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurulması gerekir.

Karara itiraz başvurusu en geç 7 gün içinde yapılmalı

Mücbir sebebin varlığı dolayısıyla bu sürenin geçirilmiş olması halinde bu sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde karara karşı başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru, kararın kesinleşmesini engellemez; ancak, mahkeme yerine getirmeyi durdurabilir.

Mahkemeye başvurmadan önce ödenen cezada yüzde 25 indirim

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’inci maddesinde ‘’ Kabahat dolayısıyla idarî para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi halinde bunun tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir. İdarî para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez’’ denilmektedir.

Dolayısıyla, idari para cezasına itiraz için sulh ceza mahkemesine başvurmadan önce, idari para cezasının ödenmesi, dörtte bir oranında indirim sağlamaktadır. Peşin ödeme, idari para cezasına itiraz hakkını etkilememektedir.

Mezkur kanunun 28 ve 29’uncu madde hükümleri uyarınca, 3 bin Türk Lirası dahil idarî para cezalarına karşı başvuru üzerine verilen kararlar kesindir.

Mahkemenin verdiği son karara karşı, Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre itiraz edilebilir. Bu itiraz, kararın tebliği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yapılır.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.