15 °C

İşyeri kiracılarını koruyan kanun teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 10 seneyi aştıktan sonra gerekçesiz bir biçimde işyerinden veya evden çıkartılan kiracılar için kanun teklifi verdi

İşyeri kiracılarını koruyan kanun teklifi

ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sözleşme süresinin sonunda mal sahibinin gerekçe göstermeden kiracıları işyerinden çıkarmasının önüne geçecek bir kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. Borçlar Kanunu’na göre uzun süreli sözleşmelerin bitmesinin ardından mal sahibinin gerekçe göstermeden sözleşmeyi feshetme hakkının, işyeri sahibi açısından ciddi sıkıntılar doğurduğunu belirten Mahmut Tanal, Borçlar Kanunu’nun 347’nci maddesinde değişiklik önerdi. Kanun teklifine göre konut veya çatılı işyerinde kiracılar sözleşme süresinin bitiminden 15 gün önce bildirimde bulunmadıkça sözleşme aynı koşullarla 1 yıl için uzatılmış sayılacak. Kiraya veren sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremeyecek. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal; Borçlar Kanunu’nun 347’nci maddesinde değişiklik yapılması için verdiği kanun teklifi ile 10 seneyi aştıktan sonra gerekçesiz bir biçimde işyerinden veya evden çıkartılan kiracıların maddi ve manevi olarak uğradıkları zararın önüne geçmek istediğini belirtti. 

Mevcut kanunda fesih hakkında eşitsizlik var 

Yasa teklifinin gerekçesinde şu değerlendirmelere yer verildi: “Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde 10 yılın doldurulması ile birlikte kiraya verenlere verilen sözleşmeyi fesih hakları kiracılara verilen fesih haklarından daha geniş kapsamlıdır. Bu hükümlerle kiraya veren ve kiracının feshe ilişkin eşit haklara sahip olmadığı aşikardır. Şöyle ki; bir işyeri sahibinin 10 yıl boyunca aynı adreste işlettiği işyerinin, bu 10 yılın sonunda kiraya verenin herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeyi feshetmesiyle değişmesi, kiracının maddi ve manevi olarak büyük zarar görmesine sebebiyet verecektir. Bu zarar işyeri değişikliği nedeni ile sürekli müşterilerinin kendisine ulaşamaması, işyeri sahibi kiracının yeni bir yer bulana kadar işyerini kapalı tutması, işyerinin reklam ve tanıtımı için yapılan masrafl arının artması, işyerinin iç mekan tasarımına ilişkin avantajlarını kaybetmesi ve her ne olursa olsun işyeri sahibinin maddi ve manevi zarar görmesine sebebiyet vermektedir. Kiracı esnaf ve sanatkarlarımızın mağduriyetine sebep olan ve belli bir adreste köklü bir şekilde faaliyet göstermelerinin önüne geçen bu madde hükümlerinin kaldırılması bu vatandaşlarımızın zarar görmesinin önüne geçecektir.”

15 günlük süre 

Türk Borçlar Kanunu’nun 347’nci maddesine getirilen değişiklik teklifine göre, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılacak. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremeyecek. Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilecek.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap