6 °C

İşyerinde kalp krizi sonucu ölüm iş kazası kabul edilmeli

Ahmet Metin AYSOY - SGK Eski Başmüfettişi

İşyerinde kalp krizi sonucu ölüm iş kazası kabul edilmeli

 

Özel sektörde bir işverene bağlı olarak çalışan bir sigortalı iş yerinde kalp krizi geçirip vefat ederse, bu olay iş kazası kabul edilip, dul ve yetimlerine aylık bağlanabilir mi? Bu sorunun cevabı, için 5510 sayılı Yasa’nın 13’üncü maddesine, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 13.06.2011 tarih ve 2011/50 sayılı Genelgesi’ne ve Yargıtay kararlarına bakmak gerekmektedir.

1- 5510 sayılı Yasa’nın 13’üncü maddesinin tanımını esas alırsak, sigortalının işyerinde bulunduğu sırada ve işveren tarafından yürütülmekte olan bir iş nedeniyle, kalp krizi geçirip vefat etmesi iş kazası sayılmalıdır.

2- SGK’nın bu konuyla ilgili uygulamasını gösteren, 2011/50 sayılı Genelgesi’ne göre ise herhangi bir dış etkiye bağlı olmaksızın, sigortalının iş yerinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmesi, iş kazası kabul edilmemektedir. Örneğin, sigortalının iş yerinde, başka bir sigortalı ile veya işveren ile tartışması nedeniyle kalp krizi geçirip vefat etmesinin, bu tartışmaya bağlı olduğunun tıbbi raporla kanıtlanması halinde, bu kalp krizi olayı iş kazası kabul edilecektir. Geride kalan dul/yetimin, bunu kanıtlar rapor alamamaları halinde, iş kazası dolayısıyla aylık talepleri kabul edilmemektedir.

 3- Konuyla ilgili yargı kararları ise, SGK uygulamasının aksi yönündedir. Yani, sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada ve işini yaparken kalp krizi geçirerek vefat etmesinin, olayın iş kazası sayılması için kafi olup, ayrıca, kalp krizi için bir dış etki aranmaması, gerekmektedir.

Emsal kararlar:

- Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 26.04.2010 tarih, 2009/6341 E. 2010/4758 K.

- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 13.10.2004 tarih, 2004/21-529 E. 2004/527 K.

Sonuç; iş yerinde ve işini yaparken kalp krizi geçiren sigortalının vefat etmesiyle geride kalan dul ve yetimlerinin, bu olayın -bir dış etki olmaksızın meydana gelmesi halinde bile- iş kazası olarak yargı tarafından kabul edildiğine ilişkin kararlar bulunduğunu bilmeleri ve haklarını bu çerçevede hukuki yollardan aramaları, yerinde olacaktır.

 

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.