5 °C

İzin kullanmayan çalışanlar dikkat!

İzin kullanmayan çalışanlar dikkat!

Ahmet Metin AYSOY
SGK E. Başmüfettişi

İş Yasasında kullandırılmayan izinlerin yanacağına ilişkin hüküm yoktur.

Diyelim ki, işveren işçinin iş sözleşmesini feshederek, kullandırılmayan 5 yıllık izin ücretini ödedi.

İşçi, işe iade davası açar ve davayı kazanırsa, işverenin işçiyi işe başlatması durumunda, işveren ödemiş olduğu söz konusu 5 yıllık izin ücretini geri isteyebilir.

Konuya ilişkin Yargıtay kararı:

Bilindiği gibi, iş sözleşmesi feshedilen işçinin, kullanmadığı yıllık izin ücreti ödenmektedir.

Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır.

Bu noktada iş ilişkisinin sona erme şeklinin ve haklı olup olmadığının önemi bulunmamaktadır.

İşçinin işe iade davası açması durumunda, izin ücretinin talep edilip edilmeyeceği davanın sonucuna göre belirlenmelidir.

İşçinin işe başvurusuna rağmen yasal bir aylık işe başlatma süresi içinde işe alınmaması halinde ise işe başlatmama anı fesih tarihi olarak kabul edildiğinden, izin alacağı bu tarihte muaccel olur.

İşçinin dava sonucu işe başlatılması durumunda, önceki fesih ortadan kalkmış olduğundan ve iş ilişkisi devam ettiğinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 59. maddesi uyarınca izin ücreti istenemez.

Daha önce işçiye kullandırılmayan izinler karşılığı olarak ödenmiş olan izin ücretleri de işverence geri istenebilir.

Kaynak: Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 28.01.2010 tarih ve E.2008/16260, K.2010/1410 sayılı Kararı.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.