“Kaçak yapılaşma çarpık kentleşmeyi artırıyor”

Şehir Plancıları Odası Mersin İl Temsilcisi Uğur İnce, Mer­sin’de binaların plansız yapılma­sı ve yanlış yapılanma sorunlarına çözüm getirilmediği takdirde çar­pık kentleşmenin artacağını kay­detti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Gülseren EKER

 

Şehir Plancıları Odası Mersin İl Temsilcisi Uğur İnce, Mer­sin’de binaların plansız yapılma­sı ve yanlış yapılanma sorunlarına çözüm getirilmediği takdirde çar­pık kentleşmenin artacağını kay­detti.

Mersin’in merkez ilçelerindeki bazı mahallelerdeki evlerin, mü­hendislik hizmeti alınmadan inşa edildiğini kaydeden Şehir Plancıla­rı Odası Mersin İl Temsilcisi Uğur İnce, kent merkezi de dahil olmak üzere yüzde 20’lik bir alanda çarpık kentleşmenin olduğunu söyledi.

Mersin İl Temsilciliği olarak, çarpık kentleşme sorunuyla ilgi­li çözüm yolları aradıklarını, 6 Şu­bat’ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremle­rin ardından bu konunun daha çok gündeme geldiğini belirten Uğur İnce, “Kentimizde kaçak yapılaşma ya da ruhsatsız yapılaşma ön plana çıkmakta. Biz kentte yeniden yeni­leme ve dönüşmeyi, buraların daha sağlıklı hale getirilmesi taraftarı­yız. Temsilcilik olarak, Mersin’de en az 5 ilçede hem merkezi hükü­metin, hem de yerel yönetimlerin toplu konut üreterek piyasayı den­gelemesini ve insanların konut sa­hibi ya da kiracı olabilmeleri için ekonomik anlamda destek sağlan­ması gerektiğini düşünüyoruz” di­ye konuştu.

Depremin ardından Mersin’e yo­ğun bir göç yaşandığını ve kente ge­len insanların birçoğunun, bazı ev sahiplerinin kira fiyatlarını artır­ması sebebiyle kiralık ev bulama­dığını aktaran İnce, asıl sorunun konut yetersizliği olmadığını ifade ederek, mevcut olan yapıların tek­rar kullanıma kazandırılması ge­rektiğini vurguladı.