10 °C

Kamu bankaları için yapılandırma süresi uzatıldı

Kamu bankalarının yeniden yapılandırılması ve hisse satış işlemlerine ilişkin süre 25 Kasım 2010'dan geçerli olmak üzere 5 yıl uzatıldı.

Kamu bankaları için yapılandırma süresi uzatıldı

ANKARA - Kamu bankalarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin süre 5 yıl uzatıldı

Kamu Bankalarının Yeniden Yapılandırılması ve Hisse Satış İşlemlerine İlişkin Sürenin Uzatılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kamu bankalarının yeniden yapılandırılması ve hisse satış işlemlerine ilişkin süre 25 Kasım 2010'dan geçerli olmak üzere 5 yıl uzatıldı.

TBMM'de 15 Kasım 2000'de kabul edilen "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun"un amacı, "Kamu bankalarının çağdaş bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerine göre çalışmalarını ve özelleştirmeye hazırlanmalarını sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmaları ile hisse satışlarına ilişkin düzenlemelerin ve hisselerin tamamına kadarının özel hukuk hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişilere satışının gerçekleştirilmesi" olarak belirlenmişti.

Kanun uyarınca, bankaların (bağlı ortaklık ve iştiraklerindeki payları dahil) etkin, verimli ve özerk bir şekilde çalışmalarının sağlanması amacıyla yeniden yapılandırılmalarına ilişkin usul ve esaslar, Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca ve mevcut yönetim düzenlemeleri dikkate alınarak, bakanlar kurulunca belirlenecek. Yeniden yapılandırma işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben bankaların hisse satış işlemleri Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılacak.

Söz konusu kanun uyarınca, yeniden yapılandırma ve hisse satış işlemlerinin, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 yıl içinde tamamlanması öngörülüyordu. Ancak, bakanlar kurulunun bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere yarısı kadar uzatma imkanı bulunuyordu. Bu kanunda, 2002 yılı Ocak ayında yapılan değişiklikle yeniden yapılandırma ve hisse satış işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin süre 10 yıla çıkarılmıştı, ayrıca bakanlar kuruluna bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere yarısı kadar (5 yıl) uzatma imkanı sağlanmıştı.

Buna göre, kamu bankalarının yeniden yapılandırma ve hisse satış işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin süre 25 Kasım 2010'da doluyordu. Bakanlar kurulu, kanun uyarınca 5 yıllık uzatma yetkisini kullandı. Kanunda yeni bir değişiklik yapılmazsa, kamu bankalarının yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmaların, 2015 yılı Kasım ayına kadar tamamlanması gerekiyor.

Kanun hükümlerini Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu bakan yürütecek.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.