28 °C

Kamu hastanelerinin özerkleştirilmesi, komisyondan geçti

Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla, kamu tüzel kişiliğinde, Bakanlığın ilgili kuruluşu statüsünde birliğe dönüştürülecek

Kamu hastanelerinin özerkleştirilmesi, komisyondan geçti
ANKARA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı kabul edildi.
Tasarıya göre, Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları, yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla, kamu tüzel kişiliğinde, Bakanlığın ilgili kuruluşu statüsünde birliğe dönüştürülecek.
Tasarıyla genel sekreter, tıbbi hizmetler başkanı, idari hizmetler başkanı, mali hizmetler başkanı, uzman ve hastane yöneticisi pozisyonları kapsamında, 2 bin 860 yeni kadro ihdas edilecek. 
Sunulan hizmetin büyüklüğü göz önünde bulundurularak, aynı ilde birden fazla birlik kurulabileceği gibi birden fazla ili kapsayacak şekilde de birlik kurulabilecek.
Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetleri ve yatırımlarının müştereken planlanması ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla, belirleyeceği birden fazla birliği bir araya getirerek, birlikler koordinatörlüğü oluşturabilecek.
Birlikler, yönetim kurulu, genel sekreterlik ve hastane yöneticiliklerinden oluşacak.
Yönetim kurulu, ayda en aza iki defa, en az 5 kişiyle toplanacak.
Hastanelere puan verilecek
Birliğe bağlı hastaneler, hastane yöneticisi tarafından yönetilecek. Hastane yöneticisine bağlı olarak başhekimlik, idari ve mali işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulacak.
Hastaneler; hizmet altyapısı, organizasyonu, kalite, verimlilik ve hasta memnuniyeti gibi konularda Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre değerlendirmeye tabi tutulacak.
Değerlendirme sonuçlarına göre hastanelere 100 üzerinden puan verilecek ve her yıl değerlendirme yenilenecek. Puanlarına göre hastaneler A, B, C, D ve E olmak üzere 5 sınıfa ayrılacak. Bu şekilde sınıflara ayrılan hastanelerin, kapasite ve kaynaklarını birleştirerek aralarında görev paylaşımı yapılmasına, böylece daha rasyonel çalışmasına imkan vermek üzere hastane grupları oluşturulacak ve bu grubun ağırlıklı ortalaması C ve üzeri olanlar birliğe dönüştürülebilecek.
Yapılan değerlendirme sonucunda; birliğin E sınıfına düşmesi, önceki değerlendirme sonucuna göre iki sınıf birden düşmesi, önceki değerlendirme sonucuna göre bir sınıf düşmesi, ikinci ve üçüncü değerlendirmelerde de düştüğü sınıfın üzerine çıkamaması, D sınıfına düşmesi durumunda ilgili eksiklikleri gidermek için verilen uygun süre içinde C veya üzeri sınıflara geçememesi, yönetim kurulu değişikliği sonucunda E veya D sınıfında devir alınan birliklerden D sınıfındaki birliğin üçüncü değerlendirmede C sınıfına, E sınıfındaki birliğin de ikinci değerlendirmede D, üçüncü değerlendirmede C sınıfına çıkamaması durumunda birliklerde yönetim kurulu üyelerinin görevleri ile birliğin daire başkanı, başhekimi, müdürü ve büro personelinin sözleşmeleri sona erecek.
Birliklerin yönetim kurulları, Bakanlıkça belirlenen hedef, politika, stratejik plan ve mevzuata göre yıllık performans programı hazırlayacak.
Birlik, bölgesinde hizmetlerin etkin, kolay ulaşılabilir, verimli ve halkın ihtiyaçlarına uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla; hastane ve ünitelerin kurulması, kapatılması, birleştirilmesi önerisinde bulunacak. Birliklerin satın alma ve kiralama yetkisi olacak.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap