Kamuda atamalar var

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi Bülent Uğur Ecevit, DTM müsteşar yardımcısı oldu. DPT ve bazı bakanlıklarda görev değişiklikleri yapıldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda (DTM) açık bulunan müsteşar yardımcılığına, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi Bülent Uğur Ecevit atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararları ile ayrıca, DTM'de Anlaşmalar Genel Müdürü Murat Yapıcı, Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'ne, bu suretle boşalan Anlaşmalar Genel Müdürlüğü'ne de AB Genel Müdürü Hüsnü Dilemre getirildi.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı'nda açık bulunan daire başkanlığına Planlama Uzmanı Mehmet Kağan Saygılı atanırken, planlama uzman yardımcıları Furkan Civelek, İzzet Arı, Erdoğan Emrah Hatunoğlu ve Erhan Karacan planlama uzmanı oldular.

Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan baş hesap uzmanlığına Ahmet Naci Arıkan atandı.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda açık bulunan Osmaniye Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'ne, Niğde Bayındırlık ve İskan Müdürü Yaşar Bulut, bu suretle boşalan Niğde Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'ne Kilis Bayındırlık ve İskan Müdürü Ahmet Akaycan, bu suretle boşalan Kilis Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'ne Iğdır Bayındırlık ve İskan Müdürü Harun Taşkesen, bu suretle boşalan Iğdır Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Recep Tuncer getirildi.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda açık bulunan Yüksek Fen Kurulu üyeliklerine de Hüseyin Gündüz ve Ömer Işık getirildiler.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda Bingöl İl Müdürü Namet Sevinç ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda, Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Bahattin Dalkoz, başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alındılar.

Başbakanlık'ta da görev değişikliği var

Bazı bakanlıklardaki kadrolara atamalar yapılırken bazı kadrolardaki personel ise görevden alındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararlarına göre, açık bulunan Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Bıçkıcı atandı.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Hayati Binler'in atanması uygun görülürken, Devlet Bakanlığında Ordu İl Müftülüğüne, Karabük İl Müftüsü Mustafa Kolukısaoğlu getirildi.

Çevre ve Orman Bakanlığında, açık bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Balıkesir XXV. Bölge Müdürlüğüne, Edirne XI. Bölge Müdürü Yakup Başoğlu'nun ataması yapılırken, Edirne XI. Bölge Müdürlüğüne Yunus Algın atandı.

Sağlık Bakanlığında ise Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Namık Kemal Kubat'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevden alınması uygun görülürken, Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Analitik Kimya Üyesi Prof. Dr. Salih Cengiz de görevinden alındı.

 

Bu konularda ilginizi çekebilir