9 °C

Kanuni olmayan para cezası

Serbest Kürsü / Ahmet Metin Aysoy

Kanuni olmayan para cezası

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları ve limited şirketlerin ortakları ile ilgili olarak, işe giriş bildirgesinin yasal süreleri içinde verilmemesi halinde, SGK tarafından söz konusu şirketlere idari para cezası uygulanmaktadır. Bu cezanın kanuni dayanağı yoktur. Bakın 5510 sayılı Kanun bu konuda ne diyor? 5510 sayılı Kanun’da, AŞ yönetim kurulu üyesi olan ortakları ve limited şirketlerin ortakları ile ilgili olarak, işe giriş bildirgesinin verilmesi hususunda, şirket yetkililerine herhangi bir sorumluluk yükleyen hüküm yoktur. Aksine, 5510 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinde “kayıt veya tescili yapan ilgili kurum, kuruluş sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek kuruma vermekle yükümlüdür” denilmektedir. 

Bunun yanı sıra, idari para ceza cezaları ile ilgili 102’nci maddenin birinci fıkra (g) bendinde, idari cezanın muhatabının 8’inci maddede geçen kurum, kuruluş ve tüzel kişilerin olduğu açıkça ortaya konmuştur. 8’inci maddede, anonim ve limited şirketler bildirim yapmak mükellefiyeti olanlar içinde sayılmamıştır. 8’inci madde gereğince, kayıt ve tescili yapan kuruluş AŞ ve Ltd. ortakları ile ilgili olarak, işe giriş bildirgesini düzenlemek ve SGK’ya vermekle yükümlüdür. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinde, bahse konu bildirimin şirket yetkililerince yapılacağı belirtilmiştir. Ancak yukarıda belirttiğimiz üzere, 5510 sayılı Kanun’un idari para cezaları ile ilgili 102’nci maddesinin birinci fıkrasın (g) bendi açıkça 8’inci maddeyi işaret etmektedir. Cezalar kanunda yer alır. Kanunda suç sayılmayan fiil için şirketlere idari para cezası uygulanamaz. 6552 sayılı Yasa ile söz konusu şirketlere, 11 Aralık 2014'e kadar işe giriş ve işten çıkış bildirgelerini vermeleri halinde idari para cezalarının uygulanmayacağı ya da terkin edileceği yönünde af getirilmiş olması, görüşümüzü teyit etmektedir.

11 Aralık 2014 tarihinden sonra ne yapmalı?

11 Aralık 2014'tan sonra, AŞ yönetim kurulu üyesi olan ortakları ve limited şirketlerin ortakları ile ilgili olarak, işe giriş bildirgelerinin yasal süreleri içinde verilmemesi nedeniyle, SGK tarafından söz konusu şirketlere idari para cezası uygulanması durumunda, yazımızda belirttiğimiz açıklamalar doğrultusunda itiraz edilmelidir.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.