Kayıt dışı çalışma kadınlarda yüzde 47, erkeklerde yüzde 28

Kadınların kayıt dışı çalıştırılmasındaki yüksek oran toplamdaki azalışa rağmen devam ediyor

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

MEHMET KAYA / ANKARA 

Kadınların kayıt dışı çalıştırılmasındaki yüksek oran toplamdaki azalışa rağmen devam ediyor. Tarımda çalışan kadınların yüzde 94.1’i kayıtdışı. Kadınlarda tarım dışı istihdamda kayıtdışılık yüzde 24.6 oranındayken erkeklerde yüzde 19.9 seviyesinde. Genel kayıtdışılık oranında ise kadınların oranı yüzde 47.4 olarak ölçüldü. 

Türkiye’de kayıtdışı istihdamın önlenmesine yönelik yasal düzenlemeler ve teşvik politikalarıyla yürütülen çalışmalar sonucu genel kayıt dışı çalışma oranı yüzde 34’lere kadar geriledi. TÜİK verilerinden yapılan derlemelerde ise çalışan kadınların büyük kısmının kayıtdışında kalmayı sürdürdüğü görüldü. Genel kayıt dışı çalışma erkeklerde yüzde 28’e kadar gerilerken, kadınlarda yüzde 47.4 ile neredeyse çalışan iki kadından birinin kayıt dışı olduğunu gözler önüne serdi. Tarım işçiliğinde kadınların bütün kategorilerde hemen hemen tamamının kayıt dışı çalıştığı belirlendi. Tarımda kadınların yüzde 94.1’inin, aile işletmelerinde yüzde 95’inin, kendi hesabına çalışanların dahi yüzde 94.8’inin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kaydının olmadığı ortaya çıktı. Bu alanda ücretli-yevmiyeli çalışan kadınların yüzde 86.4’ü, erkeklerin ise yüzde 74.9’u kayıt dışı çalışan olarak belirlendi. Tarım dışı sektörlerde ücretli çalışan kadınların ise kayıt dışılık oranı erkeklere yakın ölçüldü. Erkeklerde tarım dışı sektörlerde kayıtdışılık yüzde 16.5, kadınlarda ise yüzde 17 olarak tespit edildi.

mehmet-kaya-tablo.jpg

Bu konularda ilginizi çekebilir