15 °C

Kayseri, tarım potansiyelini yeterince kullanamıyor

Kayseri, tarım potansiyelini yeterince kullanamıyor

Prof. Dr. Ali İrfan İLBAŞ / Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanı

Tarım sektörü tüm dünyada yeniden yükselen bir değer haline geliyor. Yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlamak için tüm ülkeler kaynaklarını daha verimli kullanmaya yöneliyor.Tarımsal kaynakların bolluğu ve coğrafi yapıdaki farklılıklar Kayseri'ye de tarımsal açıdan büyük bir potansiyel sundu. Tipik bir Orta Anadolu kenti olarak tahıl ve şeker pancarı ağırlıklı bir tarla bitkileri üretiminin olduğu Kayseri'de

bunun yanında çerezlik kabak ve ayçiçeği üretimi, yonca ve fiğ ağırlıklı yem bitkisi üretimi de söz konusu. Sebze üretimi ise kentteki iç tüketimine yöneliktir. Kayseri meyvecilikte de ilçeleriyle birlikte özellikle elma, kayısı, ceviz ve badem üretimi açısından büyük potansiyele sahip. Ancak ürün depolama, işleme, ambalajlama ve pazarlama ile ilgili sıkıntılar var.  Yeşilhisar ilçesinde kurulan modern kurutma tesisi yörede örnek teşkil edecek ve özellikle meyvelerin değerlendirilmesinde katkı sağlayacaktır. Pınarbaşı civarında hayvancılığın daha da gelişme şansı bulunuyor. İlçelerdeki irili ufaklı hayvancılık tesisleri de umut vaat ediyor.

Develi ilçesinde bulunan hayvancılık tesisleri ve Kayseri Şeker Fabrikası'nın yeni tesis ettiği hayvancılık işletmesi yörede örnek teşkil edecek. Zamantı Irmağı'ndan gelen su ile Develi Ovası ve Sultan Sazlığı hayat bulacak. Şeker fabrikasının varlığı tarımsal anlamda büyük bir destek sağlıyor. Kayseri'nin bir kısmı Kızılırmak havzasında yer alıyor. Havza bazlı tarımsal planlama ve çalışmalarla tarımsal kalkınma hızlanabilir.  Sivas, Yozgat ve Kayseri'yi kapsayan Kalkınma Ajansı'nın kurulması ve durum tespiti ile başladığı çalışmalar şüphesiz bölgesel kalkınmaya büyük katkı sağlayacaktır. Kayseri Valiliği'nin İl Özel İdaresi ve Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte yoğun  çabaları gözlemleniyor.  Çiftçi birlikleri ve kalkınma kooperatiflerinin bir kısmı aktif çalışıyor. Bazıları ise faaliyetini adeta dondurmuş durumda.. Gübre kullanımı toprak analizi sonuçlarına göre yapılmalıdır. Alternatif ürünlerin denenmesi, yöreye uygun çeşit ve ırkların seçimi, bakım tekniklerinin modernleştirilmesi, mekanizasyondan yararlanma, tarım ürünlerinin depolanması, işlenmesi ve ambalajlanması, modern pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi ve Kayseri insanının girişimci ruhunun tarıma da yansıtılmasıyla kentte tarımsal gelişmenin önünü açmak mümkün.

Kayseri Orta Anadolu'da özellikle ticarette bölgesel bir rol üstlenmiş. Ancak, tarımda bu bölgesel potansiyelini tam olarak değerlendirdiği söylenemez. Dünyanın belirli bölgelerinde ve ülkemizde yerli ve yabancı şirketler tarım alanında önemli yatırımlar yapıyor. Daha önceleri bu büyük ölçekli yatırım şirketleri tarımsal girdi üretimi ve ürün işleme tesislerine yönelmişken, günümüzde doğrudan bitkisel ve hayvansal üretime de el atmış bulunuyor.

Kayseri'de girişimciler tarıma yatırım yapmalıdır. Bilinçli ve danışman gözetiminde yapılacak yatırımların başarılı olma şansı yüksek. Tarımı yalnızca tarlada, bahçede, ahırda, ağılda ve kümeste yapılan bir faaliyet gibi görmek yanlış olur. Tarım alet-makine, gübre, ilaç, tohum, sulama ekipmanları gibi girdilerin üretim ve dağıtımını da  içine alan, tarımsal ürünlere katma değer kazandıran et, süt, meyve suyu, dericilik, tekstil gibi ürün işleme sektörleriyle güçlenen ve ürünlerin depolanması, paketlenmesi, ambalajlanması, nakliyesi, pazarlanması gibi faaliyetlerle canlanan oldukça geniş bir uğraş alanı.  Bir ilin tarımsal kalkınmayı sağlayabilmesi için tüm bu faaliyet alanlarının birbirini destekleyerek gelişmesi gerekiyor. . Gayretli Kayseri müteşebbisinin eksik kaldığı hususlardan bir tanesi tarımsal girdi üretimindeki yetersizliktir. Kayseri tarım alet, makineleri üretimi ve geliştirilmesi konusunda bazı Orta Anadolu illerinden geri durumdadır. Gübre, ilaç ve tohumluk üretiminde ilerleme  var.  Gelişimini yeterince sağlayamayan bir başka alan da tarım ürünlerini işleyecek tesislerin az olması. Bu alanlarda da yatırımların artırılması Kayseri tarımının gelişimine katkıda bulunacaktır.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap