6 °C

Kırmızı et üreticileri tek çatı altında birleşti

Sektörün artan sorunları için bir araya gelen üretici ve sanayiciler, Ulusal Kırmızı Et Konseyini kurdu.

Kırmızı et üreticileri tek çatı altında birleşti

İSTANBUL - Kırmızı et sektörünün son dönemde artan sorunları için ilk defa bir araya gelen üretici ve sanayiciler, Ulusal Kırmızı Et Konseyini kurdu.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, 2588 sayılı Tarım Kanununun 11. maddesine dayanılarak kurulan konseyin, ilk kurucular kurulu toplantısını dün Ankara'da yaptığı, toplantı sonucunda kurucular kurulunun kendi arasında 6 ay içerisinde gerçekleşecek olan ilk olağan genel kurula kadar görev yapacak geçici başkan ve yardımcılarının seçildiği belirtildi.

Konsey başkanlığına Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Genel Sekreteri Melek Us, başkan yardımcılığına Özer Türer, muhasip üyeliğe Bülent Tunç'un seçildiği, yönetim kurulu üyelerinin Zeki Ilgaz ve Levent Yıldırım olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'de kırmızı et ve kırmızı et mamulleri sanayinin, hammadde temininden pazarlamaya kadar pek çok soruna çözüm beklediğine değinilerek, konseyin kurulmasının önem taşıdığı ifade edildi.

Kırmızı et sektöründe istikrar ortamının sağlanması ve hayvancılığın geliştirilerek kaliteli kırmızı et üretim ve tüketiminin arttırılması için acil önlemlere ihtiyaç olduğu gibi, orta ve uzun dönem için de kalıcı tedbirler alınması gerektiği vurgulanarak, özellikle gelişmiş ülkelerin birçoğunda et konseyi veya benzer işlevlere sahip kurum bulunduğuna işaret edildi.

AB'de yürürlükte olan kırmızı et sektörünü düzenleyici sistemler ve politikalar dikkate alınarak, gerekli yasal ve yapısal düzenlemelere hızla başlanması gereğiyle kurulan konseyin, toplum yararına öneriler ve çözümler üretmek için çalışmalara başladığının altı çizilerek, şöyle denildi:

"Ulusal Kırmızı Et Konseyinin, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ve ilgili diğer tüm kesimleri kapsayan işlevsel bir yapıda olması, bürokratik bir kurum olmanın ötesinde olması ve bu sayede tüm kesimlerin sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koyabilmesi için çalışmalar yürütmesi en önemli görev olarak benimsenmiştir.

Konseyin, ülkemiz kırmızı et sektörünün üreticisinden sanayicisine, perakendecisinden tüketicisine, akademisyeninden kamu görevlilerine kadar tüm paydaş gruplarını bünyesinde toplayan bir yapıda olması gerektiği yine bugün yapılan ilk toplantıda karar altına alınmıştır. Bu kapsamda, genel kurulda tüm paydaşların temsil edilmesini teminen konseyin tanıtım ve üye kaydı işlemlerini titizlikle yürütmesi, tüm kesimlerin sesi olması gerekliliği önemle vurgulanmıştır.

Konsey, ilerleyen günlerde sektörün tüm taraflarını konsey bünyesinde temsil etmek üzere yeni temsilcileri de üye olmak üzere kabul etmeye başlayacaktır. Ulusal Kırmızı Et Konseyinin sektörün bu son derece sıkıntılı bir döneminde faaliyetlerine başlamış olması sektör tarafından memnuniyetle karşılanmıştır."

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.