8 °C

KİT'ler 7.7 milyar yatırım yapacak

Yatırımların 347 milyon liralık bölümü özelleştirme kapsamındaki 5 KİT tarafından gerçekleştirilecek.

KİT'ler 7.7 milyar yatırım yapacak

ANKARA - Kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT), gelecek yıl toplam 7 milyar 774,2 milyon lira yatırım yapması öngörülüyor. Bu yatırımın 347 milyon liralık bölümü, özelleştirme kapsamındaki 5 KİT tarafından gerçekleştirilecek.

KİT'lerin ve bağlı ortaklıklarının 2011 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'na ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı'na ek yapılmasına yönelik düzeltme, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

KİT'lerin ve bağlı ortaklıklarının 2011 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'na göre, gelecek yıl, 22 KİT ve bağlı ortaklık, 7 milyar 427,9 milyon lira, özelleştirme kapsamındaki 5 KİT ise toplam 347 milyon lira tutarında yatırım yapacak.

Söz konusu kuruluşların gelecek yıl 982 milyon liralık gelir fazlası öngörülüyor. Bu nedenle, TKİ, TEİAŞ, BOTAŞ, ÇAYKUR, TCDD, TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ, DHMİ, TDİ, TÜRKŞEKER dışındaki KİT'ler, uzun dönemli borçlanma yoluna gitmeyecek. Faiz harcamaları dikkate alınmadığında, KİT ve bağlı ortaklıklar, 1 milyar 388,2 milyon liralık faiz dışı fazla verecek.

KİT ve bağlı ortaklıkların, gelecek yıl ayrıca 915,8 milyon liralık temettü geliri elde etmesi öngörüldü.

Gelecek yıl en yüksek yatırımı, 3 milyar 105,6 milyon lira ile TCDD yapacak. Kurum bu amaçla 1 milyar 8,6 milyon liralık kaynağa ihtiyaç duyacak. Borçlanma ve yatırımlar nedeniyle, TCDD'nin faiz dışı fazlası, 971,6 milyon lira açık verecek.

Türkiye Petrolleri AO'nun da gelecek yıl 1 milyar 280 milyon lira yatırım yapması öngörülüyor. Kurum, 157,3 milyon lira gelir fazlası elde edecek ve yüksek düzeyde yatırıma karşın, 85,6 milyon lira faiz dışı fazla verecek.

EÜAŞ, 1,5 milyar lira faiz dışı fazla verecek

Gelecek yıl en fazla yatırım yapacak kuruluşlar arasında, TCDD'den sonra, 758 milyon lira ile EÜAŞ, 600 milyon lira TEİAŞ, 408,7 milyon lira ile DHMİ, 158 milyon lira ile de Eti Maden İşletmeleri bulunuyor. EÜAŞ, 758 milyon liralık yatırıma karşın, 1 milyar 314,2 milyon liralık gelir fazlası elde edecek, faiz harcamaları dışarıda bırakıldığında, kurumun faiz dışı fazlası 1 milyar 517,5 milyon liraya ulaşacak.

TMO, gelecek yıl 46 milyon liralık yatırım yapacak. Kurumun gelecek yıl 399,5 milyon lira gelir fazlası elde etmesi öngörülüyor. Faiz harcamaları dışarıda bırakıldığında, TMO; gelecek yıl 726,8 milyon lira faiz dışı fazla verecek. Yani 2011'de TMO için uzun süreli, Hazine kaynakları dışında borçlanma öngörülmüyor.

Verilere göre, gelecek yıl, TCDD'nin faiz dışı fazlası 971,6 milyon lira, MKE'nin faiz dışı fazlası 9,4 milyon lira, TEİAŞ'ınki 102 milyon lira, BOTAŞ'ınki 244,9 milyon lira, TÜVASAŞ'ınki 6,9 milyon lira, TÜLOMSAŞ'ınki 1,8 milyon lira, PTT'ninki 20,4 milyon lira, DHMİ'ninki 249,5 milyon lira, KIYEM'inki 3 milyon lira açık verecek.

Resmi Gazete'nin 23 Ekim'deki sayısında yayımlanan KİT'lerin ve bağlı ortaklıklarının 2011 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'na ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nda, 2011 yılında kamu işletmelerinin, ülke kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak suretiyle, işletmecilik faaliyetlerini yerine getirmelerini ve kendi değerlerini azami düzeye çıkarmalarını sağlayacak strateji ve yöntemler belirlendi.

Programa göre, kamu teşebbüsleri 2011 yılı faaliyetlerini, uygulanan ekonomik politikalara uygun şekilde yürütecek. Tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği artıracak ve maliyetleri düşürecek tedbirler alınacak. Etkin bir insan kaynakları politikası izlenecek. Bu çerçevede, tüm personelin kamu teşebbüsü içinde rasyonel bir şekilde dağıtılması ve atıl duran personelin eleman açığı bulunan diğer hizmet birimlerine kaydırılması sağlanacak.

Stokta tutulacak mal ve hizmet üretimine ilişkin envanter miktarı (yedek parça dahil) ile üretilen nihai ürün miktarı, 2011 yılı ile takip eden yıllarda yapılması öngörülen mal ve hizmet satışı dikkate alınarak optimum seviyede belirlenecek. Atıl durumda olan gayrimenkuller satış, kiralama veya bedelli devir gibi usullerle, rayiç bedel esas alınarak değerlendirilecek. Üretilecek mal ve hizmetlere yönelik tedarik edilecek ham madde miktarı ve fiyatı ile üretilen mal ve hizmetlerin miktar ve fiyatları, programda yer alan hedefleri sağlayacak şekilde tespit edilecek. 

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine gereken özen gösterilecek ve kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösterilecek. Piyasa koşullarında daha kaliteli ve düşük maliyetli mal ve hizmet üretmek amacıyla, bilgi ve iletişim alt yapısı ile organizasyon yapıları gözden geçirilecek.

Programda, istihdam, hizmet alımları, mali hükümler, stratejik planlar, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri de düzenlendi. 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.