5 °C

KKDF tahsilatı sorun olmasın!

KKDF tahsilatı sorun olmasın!

 

İlhan BULUT / Gümrük Müşaviri

Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF) ithalatta ne anlama gelmektedir? KKDF ithalat beyannamelerinde, ithalat bedellerinin beyanname tescil tarihinde veya öncesinde yutdışındaki ithalatın yapıldığı firmaya gönderilmediği ödeme şekillerinden olan “kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili” ödeme şekillerinde ithalat bedelinin %6’sı oranında alınan bir fondur. Bu fon yatırıldığı gün merkez bankası döviz alış kuru üzerinden bankalar aracılığıyla tahsil edilmektedir. Ödeme sonrasında, fon makbuzu ithalat beyannamesine eklenmekte ve aynı zamanda yurtiçi gider başlığı alında KDV matrahına dahil edilmektedir.

Buraya kadar anlatılanlar KKDF’nin mevzuat ve uygulama yönünü ifade etmektedir. Gelelim KKDF ile ilgili dönem dönem gündeme gelen ve kimi zaman “KKDF’de Milyon TL’lik Vurgun” veya usulsuzluk haberlerine. Aslında KKDF’nin usulüne uygun yatırılıp yatırılmadığı, ödeme makbuzunun uygun olup olmadığı, yatırılan miktarın doğruluğu konuları hem kontrol hem de denetim açısından büyük çabalar gerektirmeden yapılabilir. Bunu yaparken firmaların işlem maliyetlerinin ve zaman süreçlerinin azaltılması düşüncesinin yanında kaçağın önlenmesi, denetim ve kontrolde etkinliğin sağlanması amaçlanmalıdır. Bunun önemli bir adımı 16.10.2014 tarih ve 2014/6852 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile atılmış oldu. Bu karara göre; “KKDF’ ye konu olan vadeli ithalatlarda fon kesintisinin takip ve tahsili münhasıran gümrük idarelerince yapılacağı” hükme bağlandı. Böylece KKDF, ithalat beyannamelerinde ödenen gümrük vergisi, KDV, damga vergisi gibi beyannameye tahakkuk ettirilmekte, aynı zamanda yurtiçi gider başlığı altında KDV matrahına dahil edilmiş olmaktadır. Böylece sorunun büyük bir kısmı çözülmüş oldu. Burada üç ayrıntıya açıklık getirilmesi ileride yaşanması muhtemel sıkıntıların önüne geçilmesi açısından önemlidir.

1- Bilindiği gibi KKDF bir ithalat vergisi değildir. Dolayısıyla beyannamelerde aynı usulletahakkukunun ve tahsilatının yapılıyor olması ithalat vergisi olma sonucunu doğurmamalıdır. Çünkü ithalat vergilerinde beyan eksikliği Gümrük Kanunu’nun 234’üncü maddesinde karşılık bulmaktadır (farklılılğın 3 katı para cezası), oysa ki KKDF ile ilgili yapılan eksik beyanlar Gümrük Kanunu açısından “gecikme zammı oranında faiz” tahsilatını gerektirir.

2- Yeni dönemde ithalat beyannameleri üzerinden tahakkuk edilen KKDF’nin ödenmesi ekseriyet ile beyannamenin tescil tarihinden sonraki bir tarihte olacağından, herhangi bir cezai işlemin yapılmayacağı konusunda bir açıklığa ihtiyaç vardır.

3- Süregelmiş bir vakıa olarak gazete haberlerine ve teftiş raporlarına yansıyan sahte dekont, ya da bankalara yatırıldıktan sonra örnek alınarak iptal edilen makbuzlarla işlem yapılması gibi olayların önüne geçilmesinin en önemli şartı, tahsilatın ithalat beyannameleri üzerinden yapılırken bankaların tahsilat yetkisinin kesinlikle kaldırılması.
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.