Kontrol pilotluğu için sınav şartı aranmayacak

Kontrol pilotu, hava trafik kontrolorü ve uçuş tabibi pozisyonlarında çalıştırılacak personel için sınav şartı aranmayacak

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA  - Kontrol pilotu, hava trafik kontrolorü ve uçuş tabibi pozisyonlarında çalıştırılacak personel için sınav şartı aranmayacak.  

"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde İdari Hizmet Sözleşmesi ile Çalıştırılacak Personel Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.  

Buna göre; kontrol pilotu, hava trafik kontrolorü ve uçuş tabibi pozisyonlarında çalıştırılacak personel için sınav gerekmeyecek. Mühendis ve havacılık bilgi yönetimi uzmanı pozisyonlarında çalıştırılacak personel, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş pozisyon sayısının 5 katına kadar çağrılacak adaylar arasından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanacak.  

Değişikliğe eklenen geçici madde ile değişikliklerin geçerlilik tarihi olan 25 Temmuz 2013'te istihdam edilen personel için, yabancı dil yönünden, değişiklik yapılmadan önceki mevzuat hükümleri uygulanacak.  

TCDD'nin görev zararı, Hazine Müsteşarlığı bütçesindeki harcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödenecek

Bu arada bazı yolcu trenlerinin işletilmesi ve Van Gölü Feribot İşletmeciliği ile ilgili görev zararı ve hesaplama yöntemi hükümlerinde değişikliğe gidildi. İlgili Bakanlar Kurulu kararı kapsamından doğan ve TCDD muhasebe kayıtlarında izlenen görev zararı, TCDD tarafından yapılacak ödeme talebine istinaden, Hazine Müsteşarlığı bütçesindeki ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödenecek. TCDD bünyesinde işletilen bütün trenlerin ve görev zararı kapsamında işletilen trenlerin toplam ham ton-kilometre değerleri ayrı ayrı belirlenecek.  

Van Gölü Feribot İşletmeciliğinden doğan görev zararı hesaplamasında, önce işletmenin toplam gideri hesaplanacak. Bunun için işletme giderleri veya yönetim giderlerinden faaliyet dışı giderlerin düşürülmesi suretiyle görev zararı kapsamında işletmenin toplam giderleri bulunacak. Bulunan değere satışların maliyetinin yüzde 10'u kar payı olarak eklenecek.  

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna (TAPDK) ait bazı dolu kadroların derecelerinin ve boş kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.  

Etiketler