7 °C

Konya, krizde sektörel çeşitliliğine güveniyor

Konya, krizde sektörel çeşitliliğine  güveniyor

Tahir BÜYÜKHELVACIGİL / Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Konya tarihsel süreç içinde ülkemizde önemli ekonomik, sosyal ve kültürel roller üstlendi. Bugün de küresel rekabet ortamında, karşılaştığı tüm sorunlara rağmen güçlü girişimci ruhu ile etkin ve başarılı bir şekilde ülke ekonomisine katma değer üretme gayreti içerisinde.

Ülkemizin önemli bir tarım kenti olan Konya, bugün aynı zaman da önemli bir sanayi şehridir. Nitekim sanayileşme sürecinin tarihsel gelişimi bunu doğrulamakta. Anadolu'nun ilk sanayi mektebi 1898' de Konya'da açılmıştır. Ayrıca 1967 yılında Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgelerinden biri Konya'da kurulmuştur. Süreç içerisinde Konya'nın bugün geldiği konuma bakıldığında, her geçen gün ulusal anlamda öneminin artması ve sağladığı katma değerini sürdürmesi bizler için gurur vericidir.

Konya, imalat sanayiinde 12 ana ve 80 alt sektörde yoğunlaşarak, farklılaşması sayesinde riskin dağıtılması avantajına da sahip bir bölge olma özelliğini taşımakta. Rekabet sürecinde küresel birtakım araçların kullanılması konusunda da önemli gelişmeler kaydetmiştir. Nitekim otomotiv yan sanayiinde iki yıldır sürdürmüş olduğumuz kümelenme çalışmaları bunun örneklerinden birisidir. Bu çalışma neticesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın yürütmüş olduğu Türkiye'de Kümelenme Politikasının Tespiti projesi kapsamında Konya, otomotiv yan sanayii iş kümesi ile Türkiye'deki 10 bölgeden birisi olmuştur.

Öte yandan makine imalat, metal işleme, araç üstü ekipman, tarım alet ve makineleri, döküm ve otomotiv gibi sektörlerde ulusal pazarda öncü, uluslararası pazarlarda da etkin rol oynamaktadır.

Konyalı sanayicimiz konvansiyonel üretimin yanı sıra  bilgi ve teknoloji temelli proje bazlı üretimde de ciddi aşamalar kaydetti. Yenilikçi üretim ve ürün geliştirme konusunda ulusal ve uluslararası fonlardan yararlandı. Bu bağlamda Avrupa Birliği projelerinden yararlanmada Konya, Türkiye'nin en başarılı şehirlerden birisi olmuştur. Diğer taraftan AR-GE'nin önemini kavrayan Konyalı sanayici  her geçen gün TÜBİTAK AR-GE desteklerinden aldığı payı artırmıştır.

Konya Sanayi Odası olarak bizler de, küresel yapı içerisinde Konya'daki işletmelerin faaliyetlerine katkıda bulunma ve Konya'nın bölgesel rekabet gücünün artırılmasını sağlamada mesleki eğitimden kümelenmeye, teknokentten Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Platformu'na (ÜSİGEP), Bilim Merkezi'nden danışmanlık hizmetlerine kadar birçok desteği sanayicimize sağlamaya ve politikalar üretmeye çalışıyoruz.

Küreselden yerele doğru uzanan kriz sürecinin tedbirli bir iyimserlik içerisinde değerlendirilmesini, öncelikle güven ortamının sağlanmasını ve gündemin ekonomik krize odaklı bir biçimde yönetilmesini beklemekteyiz.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.