21 °C

Köşk onayladı

Köşk onayladı

 

 
 
 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 6362 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'', 6363 sayılı ''2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'' ve 6364 sayılı ''2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'' onaylayarak, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi. 
 
Sermaye Piyasası Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle görev süresi biten SPK Başkanı Vedat Akgiray'ın yerine, Kurul Üyesi Vahdettin Ertaş'ın atanmasına ilişkin kararname Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sunulmak üzere bugün Çankaya Köşkü'ne gönderilecek. 
 
SPK Başkanlığına, Kurul Üyesi Vahdettin Ertaş'ın getirilmesine yönelik atama kararnamesinin gönderilebilmesi için Köşk'te bekleyen SPK yasasının orada onaylanıp Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyordu.  Aksi takdirde yasa çıkmadığı için halen mevcut yönetim görevinin başında bulunuyor olacaktı. Ancak akşam saatlerinde Köşk SPK Yasası ile  birlikte ve Bütçe Kanunu'nu onayladı. 
 
Sermaye Piyasası Kanunu 
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi veya borsada işlem görebilmesi için izahname hazırlanacak, bu izahname SPK'ca onaylanacak. İzahnamelerin, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanma zorunluluğu kaldırılacak.
 
Sermaye Piyasası Kanunu ile yatırımcıların, yatırım kuruluşlarındaki nakit ve sermaye piyasası araçları ve mal varlığı, kamu alacakları için olsa dahi haczedilemeyecek, üzerlerine ihtiyati tedbir konulamayacak.
 
Üst üste 5 yıl dönem zararı eden halka açık ortaklıklarda, yönetim kuruluna aday göstermeye ilişkin imtiyazlar, SPK kararı ile kalkacak.
 
İhraççıların, ihraç edebilecekleri borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının toplam tutarı, kurulca belirlenecek limiti geçemeyecek.
 
SPK, izni aldıktan sonra 1 yıl süreyle faaliyette bulunmayan kuruluşun belgesini iptal edebilecek.
 
Kanuna göre, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, ''Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'' olarak yeniden yapılandırılacak. Birlik, sermaye piyasalarında faaliyet gösteren yatırım şirketleri ve kolektif yatırım şirketlerinin üye olacağı bir meslek örgütü haline getirilecek.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap