8 °C

Kültür yatırımları ve girişimlerini teşvik prim desteğinin güncel uygulaması

Ahmet Metin AYSOY / SGK Eski Başmüfettişi

Kültür yatırımları ve girişimlerini teşvik prim desteğinin güncel uygulaması

Bu yazımızda, 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu'nun 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen prim desteği ile 6311 sayılı Kanun'la değiştirilen, 5510 sayılı Kanun'un 81'inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim desteğinin birlikte nasıl uygulanacağını inceleyeceğiz.

5225 sayılı Kanun uyarınca; 'Kültür Yatırım Belgesi' almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplan sigorta primi işveren hissesinin üç yılı aşmamak üzere %50'si, 'Kültür Girişim Belgesi' almış işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise prime esas kazançları üzerinden hesaplan sigorta primi işveren hissesinin yedi yılı aşmamak üzere %25'i, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanacaktır.
Örnek - Kültür merkezi inşaatı olarak faaliyet gösteren işyerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığından 'Kültür Yatırım Belgesi' almış, kurumlar vergisi mükellefi olan ve kısa vadeli sigorta kolları prim oranı (%3) olan (x) Anonim Şirketinin, kapsama giren sigortalılarına ilişkin 2013/Nisan ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalılarının prime esas kazanç tutarlarının toplamının 40 bin TL olduğu varsayıldığında, tahakkuk eden primler;
40.000 X 14 / 100 = 5.600 TL sigortalı hissesine ait işveren tarafından ödenecek
olan tutar,
40.000 x 5/100 = 2.000 TL beş puanlık genel prim desteği olan tutar,
(İşveren payı-5 puanlık destek) 21,5- 5 =16,5
40.000,00 X 16.5 / 100 = 6.600 TL işveren hissesi,
6.600,00 X 50 / 100 = 3.300,00 TL işveren hissesine ait işveren tarafından ödenecek olan tutar,
6.600 X 50 / 100 = 3.300 TL kültür yatırımları ve girişimlerini teşvik prim desteği olan tutar, olacaktır.
Prim destekleri toplamı 3.300 +2.000 = 5.300 TL .
İşveren tarafından ödenecek prim tutarı 3.300 +5.600 = 8.900 TL.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap