4 °C

Kurumsallaşmanın önündeki engeller

Kurumsallaşmanın önündeki engeller

 

 

İsmail AKYEL / İç Denetçi
 
Kurumsallaşmak bir şirket için ne kadar önemli? Bu soru aslında arkasından şirketlere sorulacak bir kaç
soru daha getiriyor. Şirketlerin kurumsallaşmaktan anladıkları ne? Kurumsallaşarak hedeflerini gerçekleştirecekler mi?
Aslında Türkiye'nin büyük şirketlerine bakarsanız kurumsal kimliğine kavuşmuş ve kurumsallığı bir misyon haline getirdiklerini görecekseniz. 15 Ocak'ta yapılan VI.
Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi bu konuda güzel bir örnek teşkil ediyor. Mustafa Koç, Güler Sabancı ve Tuncay Özilhan'ın konuşmalarından kurumsal kimliğin önemi ve şirketlerin hedeflerine ulaşmasında ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Ama şirketlerin kurumsallaşmaya başlamasında en önemli başlangıç noktası, Yönetim Kurulu ve CEO'lardan ve düşünce tarzından geçtiğini görmekteyiz. Bu açıdan baktığımızda bir şirketin kurumsallaşmasının önünde en önemli engelin yönetim kurulu ve CEO olduğunu göze çarpmaktadır.
Kurumsallık bir misyon ve vizyondur aslında. Bir şirketin iyi yönetilmesinde kurumsallık ön plandadır.
Gerekli kontrol noktalarının konulması, güçler ayrılığı ve yönetim tarzını belirler. Şirketin hedefleri ne ulaşmasında kurumsallık olmazsa olmazlarındandır. Her şirketin hedefleri arasında büyümek
ve daha fazla kar elde etmek muhakkak vardır. Büyümenin sağlanması ve süreklilik elde edilmesi ise kurumsallıktan geçmektedir. Bir aile şirketi olan Koç ve Sabancı grubu buna güzel bir örnektir. Çoğu kimse şunu diyecektir; Koç ve Sabancı çok büyük firmalardır onlarda kurumsallık anlayışının benimsenmesi diğer firmalarla kıyas edilemez. Fakat unutulan küçük bir ayrıntı var. Bir zamanlarbu iki firmada bu kadar büyük değildi. Sürekli büyüme adımı kurumsallıkla atılır.
 
Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.