17 °C

Lolistik sektöründe nitelikli işgücünün önemi

Lolistik sektöründe nitelikli işgücünün önemi

Yrd. Doç. Dr. Emine KOBAN / Lojistik Derneği Bursa İl Temsilcisi

Günümüzde ekonomik faaliyetlerin daha fazla uluslararası hale gelmesi, spesifik görünüme sahip olması ve genişlemesinin pek çok faktörün birlikte olgunlaşmasının sonucu olduğu söylenebilir. Bu süreçte, hız kazanan teknoloji odaklı araştırma-geliştirme çalışmaları ile teknolojik altyapının güçlenmesi, iletişim ve ulaştırma araçlarının çeşitlenmesi ve sağladığı kolaylıklar, dünya ölçeğinde ticaretin kolaylaşmasını sağlamak üzere yapılan anlaşmalar ve ülkelerin dış ticaretlerini kolaylaştırıcı mevzuatları uygulamaya geçirmesi, üretimin ve dağıtımın globalleşmesini beraberinde getirmiştir.

Teknoloji, iletişim ve ticaret alanında birbirlerine yakınlaşan ekonomilerde ise işletmeleri bekleyen son; zorlu ve yok edici rekabet ortamı olmuştur. Global ekonominin işletmelerin rekabet koşullarını ağırlaştırması, o işletmelerin ayakta ve güçlü kalabilmek için yeni stratejiler geliştirme ve odaklanmalarını zorunlu kılmıştır. Bu stratejilerin başında da "Lojistik" yer almaktadır. Dünyada globalleşme ile farklı şekillenen rekabetçi pazarda;  etkin lojistik hizmetler başarı ve başarısızlıkta adeta kilit konuma gelmiştir. Lojistik, Bursa açısından da büyük önem taşımaktadır.

Lojistik faaliyetler çok yönlü olup, işletmelerin etkinlik ve verimlilik düzeyi üzerinde ve rekabet güçlerini ortaya koymada, doğrudan belirleyici olabilecek çeşitliliktedir. Bu açıdan lojistik yönetim sisteminin doğru kurulması ve işletmelerin ihtiyaç duydukları hizmetleri, alanlarında uzmanlaşmış lojistik firmalarından dış kaynak kullanımına gitmek yolu ile karşılamaları, günümüzde artık rekabet üstünlüğü yakalamada etkili bir yöntem olarak görülmektedir.

Lojistik sektöründe operasyonel süreçlerin yürütülmesinde ve sunulan hizmet kalitesinde insan kaynağı çok önemlidir ve nitelikli ve donanımlı işgücü ihtiyacı giderek artmaktadır. Geniş alanda ve özellikle yabancı ülkeler ile ticari ilişkileri gelişmiş işletmelere hizmet sunumunda yabancı dil bilen, mevzuatları takip edebilen, işin gerektirdiği sertifikalara sahip, çözüm yaratabilen elemanların istihdamı adeta zorunluluktur. Ancak bu konudaki eksiklik sektörün gelişiminde önemli bir engel olarak görülmektedir.

Konuya bu yönü ile baktığımızda üniversitelerimizde lojistik alanında iki ve dört yıllık eğitim veren bölümlerin daha yeni yeni sistematik kazanmaya başlaması sektörün bu alandaki ihtiyacının karşılanması açısından önemlidir. Ayrıca yüksek lisans ve uzmanlık programlarının açılması da birçok açıdan sektöre ciddi katma değer yaratacaktır. Ayrıca sektörel dernekler de üniversiteler ile işbirliği yaparak eğitim faaliyetleri içinde uygulamalı eğitimde önemli bir taraf olduklarında bu alandaki eksiklik giderilmiş olabilecektir. 

Burada paylaşmamız gereken bir diğer nokta da Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Dış Ticaret Programları'nda lojistik alt dalının seçmeli alan olarak açılmış olmasıdır. Bu yapılanma ile sektörün ara eleman ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra öğrencilere tercihlerine bağlı olarak yeni bir mesleki kariyer alanının kazandırılması hedeflenmiştir.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap