25 °C

Mali durumunu iyi yönet, mutlu ol!

"Güvencenin Konforu: Geleceğe Bakış" raporuna göre; dünya genelinde bireylerin dörtte biri finansal olarak ‘gündelik’ yaşıyor. Yapılan araştırmalar, özellikle gündelik yaşayan bireylerin ‘finansal durumlarını iyi yöneten bireylere’ göre finansal şoklara karşı daha savunmasız kaldıklarını gösteriyor.

Mali durumunu iyi yönet, mutlu ol!

Dünya genelinde bireylerin dörtte birinin (yüzde 25) finansal olarak ‘gündelik yaşadığı’ ve özellikle bu gruptaki bireylerin gelecekte karşılaşabilecekleri finansal şoklara karşı savunmasız oldukları belirlendi. HSBC’nin raporuna göre; finansal olarak gündelik yaşayan bireyler ve mali durumunu iyi yöneten bireyler arasında iyimserlik konusunda büyük bir fark bulunuyor. Gündelik yaşayan bireylerin yaklaşık dörtte biri (yüzde 22) finansal durumlarının gelecek üç yıl içerisinde kötüleşeceğini tahmin ederken, mali durumunu iyi yöneten bireylerin yalnızca yüzde 6’sı böyle düşünüyor. Bununla birlikte finansal olarak gündelik yaşayan bireyler, iş kaybı (yüzde 38) veya geçim giderlerinde kayda değer bir artışın (yüzde 38) finansal güvenliklerine karşı en büyük tehdit olduğunu düşünüyor.

Gündelik yaşayanlar güçlükle karşılaşıyor

Raporda gündelik yaşayan bireylerin önceliklerini belirlemede güçlük yaşadığı belirtiliyor. Finansal olarak gündelik yaşayan bireylerin yalnızca yüzde 43’ü isteklerini dengelemede başarılı olduğunu söylerken, finansal durumunu iyi yöneten bireylerin yüzde 78’i isteklerini öncelik sırasına göre planladığını ifade ediyor. Gündelik yaşayanların yüzde 54’ü gelecek ile ilgili kaygılı olduğunu dile getirirken, finansal durumunu iyi yöneten bireylerde bu oranın yüzde 38 olduğu görülüyor.

Öte yandan araştırmaya katılan bireylerin yüzde 54’ü ebeveyn veya yetişkin çocuklarına finansal destek sağladığını belirtirken, yine bu gruptakilerin yüzde 51’i destek olabilmek için kendi isteklerini ertelediğini ifade ediyor. Bireylerin yüzde 26’sı sağladığı desteğin kendisini finansal olarak zorladığını söylerken, yüzde 24’ü birikim veya yatırımlarından harcama yapmak zorunda kaldığını ifade ediyor.

Sağlık için yeterli para birinci öncelik

Araştırmanın sonuçlarına göre; gündelik yaşayan bireyler için, ailelerinin sağlığını gözetmek için yeterli paraya sahip olmak birinci öncelik. Gündelik yaşayan bireylerin yaklaşık üçte biri (yüzde 31) uzun süreli bir hastalık veya engellilik olması durumunda, ailelerinin bu süreci finansal olarak karşılayamayacağını söylerken, finansal durumunu iyi yöneten bireylerde bu oranın yüzde 15 olduğunu görülüyor.

Buna karşın finansal olarak gündelik yaşayan bireylerin yalnızca yüzde 22’si kanser gibi ciddi bir hastalığa yakalanmaları halinde sabit bir ödeme yapacak bir sigortaya sahip olduğunu ifade ediyor. Söz konusu oran finansal durumunu iyi yöneten bireylerde ise yüzde 39. Gündelik yaşayan bireylerin yüzde 31’i bireysel sağlık sigortasına, yüzde 27’si de hayat sigortasına sahip olduğunu belirtiyor. Bu oranların finansal durumunu iyi yöneten bireylerde ise sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 45 olduğu görülüyor.

Bununla birlikte gündelik yaşayan bireylerin yüzde 34’ü uzun vadeli finansal güvenceleri ile ilgili olarak herhangi bir kişiyle görüşmediğini ifade ediyor.

Profesyonel hizmet alınabilir

HSBC Türkiye Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Yenel, küresel çapta gerçekleştirilen araştırma ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Yaşam koşulları ne olursa olsun her birey önceliklerini dengelemesine yardımcı olacak, hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmesini sağlayacak ve ailesini finansal olarak daha güvenli bir geleceğe taşıyacak bir finansal plana sahip olmalı. Yaşam standardınızı nasıl koruyabileceğiniz üzerinde düşünmek ve ihtiyacınız olması durumunda bu konuda profesyonel hizmet almak, geleceğe yönelik planlama yapmak konusunda atılabilecek ilk adımları oluşturuyor.”

Finansal şoklara karşı koymak için neler yapmalı?

Bireylerin ailelerini geleceğe daha iyi hazırlamalarına yardımcı olabilecek dört adım şöyle sıralanıyor:

1- Önceliklerinizi belirleyin: Hayattaki öncelikleriniz üzerine düşünün. Sizin ve ailenizin ihtiyaçlarına yönelik finansal bir plan yapın. Gelecek ile ilgili plan yaparken kendi isteklerini göz ardı etmeyin.

2- Finansal durumunuzu gözden geçirin: Finansal olarak ne kadar güvende hissettiğinizi değerlendirin. Başkalarına sağladığınız finansal desteğin gelecekte yükselme veya azalma olasılığı üzerine düşünün ve finansal planınızı buna göre güncelleyin.

3- Tüm aile için planlama yapın: Beklenmedik gelişmeler tüm aileyi ciddi şekilde etkileyebilir. Yeterli finansal güvenceniz olup olmadığını değerlendirirken bunu göz önünde bulundurun.

4- Gelecek hakkında konuşun: Aileniz ile gelecek hakkında konuşmak için zaman ayırın. Yaşamınızı değiştirecek bir durum olması halinde ailenizin nelerle karşı karşıya kalabileceğini ve sahip olduğunuz finansal güvenceleri tartışmaya açın. İhtiyacınız doğrultusunda profesyonel danışmanlık hizmeti alın.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap