Maliye, 40 uzman yardımcısı alacak

Adaylar, 18 Ekim'den itibaren internet üzerinden başvurabilecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, sınavla 40 devlet bütçe uzman yardımcısı alacak.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan duyuruya göre, genel idare hizmetleri sınıfında yer alan devlet bütçe uzman yardımcılığı kadrosunda, azami atama yapılabilecek boş kadro sayısı, 8 ve 9'uncu derecelerden olmak üzere toplam 40 bütçe uzman yardımcısı alınacak. Sınav, 4-5 Aralık 2010 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, sınav salonu ve saatine ilişkin açıklamalar, e-Devlet portalı ve Maliye Bakanlığı ile Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün internet sayfalarında (www.maliye.gov.tr, www.bumko.gov.tr) yazılı sınav tarihinden en az on gün önce ilan edilecek.

Sınava, ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP 56 puan türünden 75 ve üzerinde puan almış olan adaylar katılabilecek.

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 400 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 400 aday giriş sınavına alınacak. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 400'üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacak.

Ayrıca adaylarda üniversitelerin en az 4 yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen, yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmakta aranacak şartlar arasında yer almakta.

Başvurular 18 - 28 Ekim arası

Başvurular, 18 Ekim 2010 Pazartesi gününden başlayarak, 28 Ekim 2010 Perşembe günü saat 13.00'e kadar, elektronik ortamda Maliye Bakanlığının www.maliye.gov.tr adresi ile Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün www.bumko.gov.tr adresinde bulunan sınav başvuru formu online yolla doldurularak yapılacak.

Sınav başvuru formunu online erişim suretiyle dolduranlar, doldurdukları formun çıktısını alarak ilgili bölüme fotoğraflarını yapıştırıp imzalayacak ve yazılı sınavda sınav yetkilisine elden teslim edecekler.

Online başvuru imkanı bulamayanlar, müracaat süresi içinde olmak şartıyla, e-Devlet portalı ve www.maliye.gov.tr adresi ile www.bumko.gov.tr adresinden temin edecekleri söz konusu formu elden doldurmak suretiyle müracaat yapacaklar.

Sınav başvuru formunu elden dolduracak olanlar, formu Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler Dairesine şahsen veya posta ile ulaştıracaklar.

Sözlü sınavın sonuçları, sözlü sınava katılan tüm adaylara taahhütlü olarak gönderilecek ve ayrıca e-Devlet portalı ile yukarda yer alan internet sayfalarında da duyurulacak.

Sözleşmeli personel

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (ZKÜ) Rektörlüğü, Uygulama ve Araştırma Hastanesi için KPSS (B) puanına göre (4/B) sözleşmeli 8 sağlık personeli alacak.

Buna göre hemşirelik lisans programlarından mezun 2 hemşire, en az sağlık meslek lisesi anestezi programından mezun 2 anestezi teknisyeni, en az sağlık meslek lisesi laboratuvar/tıbbi laboratuvar programlarından mezun 2 sağlık sağlık memuru ve fizik tedavi ve rehabilitasyon lisan programlarından mezun 2 fizyoterapist alınacak.

Etiketler