Maliye, 45 hesap uzman yardımcısı alacak

Yazılı ve sözlü sınavlar, 18-19 Eylül'de yapılacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

ANKARA - Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı, sınavla 45 hesap uzman yardımcısı alacak.

Sınav, 18-19 Eylül 2010 (Cumartesi ve Pazar günleri) tarihlerinde Ankara ve İstanbul'da yapılacak. Sınava, 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSS ve KPSSP54 bölümünden 80 ve daha üzeri puan alanlar katılabilecek.

Ayrıca eğitim süresi en az dört yıl olan Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile aynı konularda eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan benzeri yurt içi ve yurt dışı fakülte veya yüksek okulların birinden mezun olmakta sınava giriş şartları arasında yer almakta.

Giriş sınavı önce yazılı, sonra da sözlü olarak gerçekleştirilecek. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri, e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı (www.huk.gov.tr) internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.

Yazılı sınavı kazananlar Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati www.maliye.gov.tr ve www.huk.gov.tr internet sayfalarında ayrıca ilan edilecek.

Başvurular 1 Eylül 2010 tarihinde sona erecek.

Etiketler