4 °C

Mayısta 644 dahilde işleme izin belgesi verildi

Ekonomi Bakanlığı, mayısta 644 adet dahilde işleme izin belgesi verdi.

Mayısta 644 dahilde işleme izin belgesi verildi

Ekonomi Bakanlığınca 2017 mayıs ayına ait dahilde işleme izin belgeleri, yurt içi satış ve teslim belgeleri, hariçte işleme izin belgeleri, vergi, resim ve harç istisnası belgeleri, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri, re’sen kapatılan dahilde işleme izin belgeleri ve re’sen iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mayıs ayında 644 adet dahilde işleme izin belgesi verildi. İzin belgelerinin yanısıra, 5 adet yurt içi satış ve teslim belgesi, 8 adet hariçte işleme izin belgesi, 77 adet vergi, resim ve harç istisna belgesi düzenlendi. Aynı ayda 12 adet firma talebine istinaden dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

Dahilde işleme rejimi

Dahilde İşleme Rejimi, ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve dışarıdan ithal edilen ara mallara veya girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemi. İhracat yapmayı düşünen işletmeler, ihraç edilmesi planlanan malların üretiminde kullanılacak ham madde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, ara malı ve ambalaj malzemelerinin başta değişik vergisel yüklerden muaf olmak üzere ve devlete ihracat taahhüdünde bulunmak şartıyla, çeşitli kolaylıklar ve teşviklerden yararlanabiliyor.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.